רישום בפנקס הקבלנים

07/08/2016 | יום ראשון 08:00

ברוב סוגי המכרזים ישנם תנאי סף מקדימים שעל קבלנים וספקים לעמוד בהם. המטרה של תנאי סף נועדו כדי לסנן את הבחירות של המזמין ולמנוע הצעות שאינן רלוונטיות למכרז. על מגיש ההצעה חלה חובה לעמוד בתנאי הסף המוגדרים ועליו לדעת שאין דרך לעקוף אותם. חלק מהתנאים יכולים להיות עמידה ברישיונות מתבקשים, היקף פעילות וסיווג קבלני נדרש שעליו נרחיב בהמשך. חשוב לדעת כי הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף המתבקשים תפסל על הסף ולא תובא לדיון כלל בפני וועדת המכרזים. במקרה כזה אנו בגובו ממליצים לעיין היטב בתנאי המכרז על מנת למנוע יצירת משאבים רבים עבור הגשה למכרז שכלל לא רלוונטי לגביכם.

ברוב סוגי המכרזים ישנם תנאי סף מקדימים שעל קבלנים וספקים לעמוד בהם. המטרה של תנאי סף נועדו כדי לסנן את הבחירות של המזמין ולמנוע הצעות שאינן רלוונטיות למכרז. על מגיש ההצעה חלה חובה לעמוד בתנאי הסף המוגדרים ועליו לדעת שאין דרך לעקוף אותם. חלק מהתנאים יכולים להיות עמידה ברישיונות מתבקשים, היקף פעילות וסיווג קבלני נדרש שעליו נרחיב בהמשך. חשוב לדעת כי הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף המתבקשים תפסל על הסף ולא תובא לדיון כלל בפני וועדת המכרזים. במקרה כזה אנו בגובו ממליצים לעיין היטב בתנאי המכרז על מנת למנוע יצירת משאבים רבים עבור הגשה למכרז שכלל לא רלוונטי לגביכם.

רישום בפנקס קבלנים, מה זה?

ישנם מכרזים בתחום העבודות ההנדסיות אשר מי שמורשה לגשת לאותן עבודות חייב להיות רשום בפנקס הקבלנים. זאת על פי החוק שקובע כי ישנם עבודות מסוימות שרק קבלן הרשום בסיווג מקצועי מתאים יכול לבצע. מטרת הרישום של הקבלן נועדה בכדי להעריך ולקטלג את אותו קבלן בפני מפרסם המכרז וגם בכדי לקצר תהליכים ולמנוע מצב שבו קבלן עם היקף כספי נמוך, כלומר הכנסות שנתיות נמוכות, יגש למכרז בהיקף כספי גבוה, כאשר הוא חסר ניסיון. חשוב לדעת כי לא כל קבלן המעוניין להירשם בפנקס יכול, וכי קיימים תנאים המוגדרים על ידי הרשם כמו  מקום הכשרת הקבלן ושנות הותק בתחום.


החייבים להירשם בפנקס הקבלנים

ישנם קבלנים אשר מחויבים להירשם בפנקס הקבלנים בכדי לבצע עבודות הנדסה שונות ולהירשם כקבלן רשום על פי חוק לפי הכנסותיהם. כלומר, קבלן המבצע עבודות בענף ראשי בהיקף כספי למעלה מ- 83,399 ₪ לעבודה או קבלן בעבודות משנה בהיקף כספי למעלה מ- 43,583 ₪ מחויבים להיות רשומים בפנקס הקבלנים.

 

סיווג קבלני – מה המשמעות?

בשורה התחתונה, המשמעות של סיווג קבלני גדול יותר משמע אפשריות כלכליות רחבות יותר. למעשה, קבלן אשר סיווגו הקבלני נחשב כסיווג גבוה, יכול לגשת לכמות רבה יותר של מכרזים. המכרזים אשר הקבלן ייגש אליהם יהיו מכרזים גדולים ושמנים יותר. מציאת מכרז עבור התחום שלו יהיה קל יותר מאשר קבלן עם סיווג קבלני נמוך יותר. לכן, ישנם יתרונות משמעותיים אשר יכולים למנף את העסק שלך רבות.
בברכת מכרז פורה, צוות גובו!

 

כתבות נוספות באתר: