תקנות מכרזים של רשויות מקומיות

19/10/2016 | יום רביעי 08:00

תקנות מכרזים של רשויות מקומיות מתפרסמות ברשומות ציבוריות ופקידי הרשות מחויבים לעבוד על פיהן.

רשויות מקומיות מנהלות את כל הפעילות הציבורית בתחומן, ומתוקף תפקידן הן אחראיות על שירותים שונים חיוניים וחשובים שניתנים באופן שוטף. ישנן מטלות שמתבצעות על ידי עובדי הרשות ומחלקותיה השונות ויש פעילויות שמתבצעות על ידי גופים חיצוניים. היות והרשות המקומית היא גוף ציבורי הרי שמתן שירותים חיצוניים תלוי בזכייה במכרזים שנעשים על פי חוקים ממשלתיים. תקנות מכרזים של רשויות מקומיות מתפרסמות ברשומות ציבוריות ופקידי הרשות מחויבים לעבוד על פיהן. הדבר נועד לאפשר שקיפות מרבית ומתן הזדמנויות שוות לכל מתמודד.

שוויון הזדמנויות

מרבית המכרזים המתפרסמים הינם ציבוריים וכל אחד רשאי לעיין בהם ולהגיש הצעות. כמובן, שהוא אמור לעמוד בתנאי סף ראשוניים שמוגדרים בדפי המכרז. לפקידי הרשות המקומית יש אפשרות לקבל הצעות מחיר בנוהל אחר, מצומצם יותר. הם יכולים לבקש הצעות מחיר מגופים עסקיים אשר אותם הם בוחרים. לרוב, מדובר על הצעות מחיר בהיקף קטן עם מספר משתתפים מועט. מכרזים רשויות מקומיות פומביים מספקים יתרונות לשני הצדדים. המפרסם יכול לקבל הצעות מספקים שונים ולקבל מחירים נוחים, והמגישים מצידם מקבלים הזדמנות נטולת אפליה ויכולים לזכות בעבודה טובה על סמך כישוריהם ויכולותיהם.

שירותים ונושאים שונים

מכרזים ציבוריים מתפרסמים על נושאים שונים. לרוב, מדובר על שירותים הניתנים בתחומים שונים כמו: שמירה, טאטוא רחובות, הדברה, צילום מסמכים ועוד. בכל רשות מקומית יש מבני ציבור דוגמת בתי ספר, מועדונים, מרכזי תרבות, משרדי גביית מסים ועוד. כל אלו חייבים לקבל שירותים על בסיס יומי והם מוסדרים באמצעות המכרזים. בכל מכרז מעורבים אנשי המנהלה של הרשות, מנהלי האתרים, יועצים משפטיים, חשבים, אנשי כספים ועוד. כל אחד בתחומו קובע את הכללים שעל פיהם נקבעים סדרי העבודה ומתן השירות.

תנאי מכרז

בכל מכרז יש פרק נכבד לנושא תנאי הסף ולנושא אופי העבודה המתבקשת. למנהלי הרשות יש חובה לבחור את המציעים הזולים ביותר, אבל גם אלו שהם בעלי איתנות כספית מתאימה ואשר יש להם תשתית טובה למתן השירותים. לשם הבטחת כל הנושאים האלו מבקשים מנסחי המכרז אישורים של נציגי המגיש כמו: רואי חשבון, יועצים משפטיים, חברות ביטוח, בנקים ועוד. הם יתבקשו להוכיח כי הם משלמים שכר על פי החוק, שיש להם חוסן כלכלי, שהם מבינים את חוזה העבודה המוצג ויכולים לעמוד בו. חשיבות מיוחדת מוקדשת לנושא הערבויות הבנקאיות. אלו נועדו להבטיח שהספק יעמוד בהבטחותיו.

קבלת מידע

מכרזי רשויות מקומיות מתפרסמים בעיתונים שונים, שלעיתים, הם בעלי תפוצה מצומצמת. יש צורך להכירם כדי לא לפספס מכרזים נחשקים ומבטיחים. לכן, מומלץ לקבל שירותי מידע על מכרזים מספקים אשר מתמחים בכך. זכייה במכרז נחשק יכולה להביא תנופה לעסק הזוכה, היא יכולה לספק לו עבודה מכניסה לאורך זמן ולהוסיף לו פרסום ומוניטין.   

כתבות נוספות באתר: