סיווג קבלני

23/11/2016 | יום רביעי 08:52

 

סיווג קבלני יכול להוות יתרון רב לכל חברה שעוסקת בתחום הבניה מאחר והיא אינה מאפשרת לכל מתמודד להגיש הצעות עבור מכרזים שאומדניהם גבוהים. מומלץ לקבלנים לשאוף להגדיל את הסיוג שלהם כדי להגדיל את כושר התחרות שלהם. קבלת עבודות באמצעות מכרזים פומביים יכולה לסייע רבות לכל עסק ולרוב מדובר על היקפי עבודה גדולים. הזכיה תגדיל בצורה דרמאטית את היקף הפעילות וההכנסות. מומלץ להיעזר בגוף מקצועי שמסוגל לטפל בהגדלת סיווג קבלני, לתת ליווי בהגשת המכרז, לסייע בערעור על תנאי סף, על תוצאות מכרז ועוד.

גופים עסקיים חייבים לחפש כל העת מקורות הכנסה אשר יביאו רווחים. אחת מהדרכים הפופולאריות ביותר לכך היא באמצעות השתתפות במכרזים שמתפרסמים בעיתונות ובאתרי המדיה השונים. קיימים מכרזים של גופים פרטיים ומכרזים פומביים של גופים ממשלתיים וציבוריים. ההבדל ביניהם רב ונעוץ בעיקר בעובדה שגורם ציבורי משלם עם כסף ציבורי, ולכן, הגמישות שלו פחותה מאשר של הפרטי. יש הבדלים בסיסיים נוספים והם נובעים משיקול הדעת של עורכי המכרז והמחליטים על תוצאותיו. גופים פרטיים מחליטים אחרת מאשר אלו הממשלתיים ויכולים להתמקח וגם להעדיף גם הצעות יקרות ביחס לאחרות.

פרמטרים חשובים במכרז

נראה על פניו שלגופים ממשלתיים אין גמישות רחבה ביחס לפרטיים, אבל בכל זאת, יש להם מנגנוני הגנה שנועדו לסנן מתמודדים לא ראויים. תנאי הסף הם האלמנטים הראשוניים לסינון ואילו תנאי הגשת המכרז ודרישות מוגדרות בו הם הנוספים. צריך לקחת בחשבון שמכרז אמור להיות שקוף וכזה הנותן הזדמנות שווה לכל מועמד, והזדמנות נוספת למועמד שמוגדר כמועדף. כל הפרמטרים הללו מחייבים את עורכי המכרזים להתייעץ עם מומחים למשפט, לכלכלה, לנושאי המכרזים, למנהל ועוד. בסופו של דבר, יפורסם המכרז לאחר מחשבה עמוקה שכוללת את כל הפרמטרים הללו.

סיווג קבלני

אחד מתנאי הסף הקיימים הוא סיווג קבלני והוא מופיע במכרזים שונים. סיווג קבלני נדרש במיוחד במכרזי בנייה בהם יש היקפי עבודה רבים. חברה בעלת סיווג קבלני המוגבל לסכום מסוים יכולה להתמודד רק במכרזים שאומדניהם מוערכים בסכומים הנ"ל. ככל שהסיווג של החברה גדול יותר כן ייפתחו בפניה אפשרויות להתמודדות במכרזים גדולים יותר. תנאי זה הינו תנאי סף הכרחי והרעיון שעומד מאחריו הוא לגרום לקבלת שירות מקצועי טוב. סיווג קבלני לחברות בנייה ניתן על ידי רשם הקבלנים האחראי על נושא זה.

ניסוח ברור

קיימים סיווגים נוספים במכרזים והם סיווגים כספיים. בעל המכרז מעוניין לקבל מועמד שביצע בעבר עבודות דומות בהיקף כספי דומה. גם כאן קיים הרצון לבחור נותן שירות מתאים. יש צורך לנסח היטב את כל הסיווגים הללו בתנאי המכרז מאחר וניסוח שאינו מדויק יכול להעלות ערעור מצד מתמודדים שונים. אי הבהרות וניסוחים מעורפלים הם פתח לתקלות בלתי צפויות ועלולות לעכב מכרז או אפילו לגרום לביטולו.

עזרה מקצועית

סיווג קבלני יכול להוות יתרון רב לכל חברה שעוסקת בתחום הבניה מאחר והיא אינה מאפשרת לכל מתמודד להגיש הצעות עבור מכרזים שאומדניהם גבוהים. מומלץ לקבלנים לשאוף להגדיל את הסיוג שלהם כדי להגדיל את כושר התחרות שלהם. קבלת עבודות באמצעות מכרזים פומביים יכולה לסייע רבות לכל עסק ולרוב מדובר על היקפי עבודה גדולים. הזכיה תגדיל בצורה דרמאטית את היקף הפעילות וההכנסות. מומלץ להיעזר בגוף מקצועי שמסוגל לטפל בהגדלת סיווג קבלני, לתת ליווי בהגשת המכרז, לסייע בערעור על תנאי סף, על תוצאות מכרז ועוד.

כתבות נוספות באתר: