איזה דין חל על המכרז שלך?

22/08/2016 | יום שני 15:49

איזה דין חל על המכרז שלך נראית שאלה פשוטה וקלה, אך למעשה היא אינה קלה בכלל. על חוקי ודיני המכרזים, במאמר שלפנינו.

דיני וחוקי המכרזים שונים מחברה לחברה, חוקי המכרזים של העיריות שונים מחוקי המכרזים של חברות ממשלתיות ועוד. בקום המדינה חוייבו העיריות והמועצות המקומיות לפרסם מכרזים, ובשנת 1992/3 חובה זו חלה גם על הממשלה ורשויותיה.

איזה דין חל על המכרז שלך נראית שאלה פשוטה וקלה, אך למעשה היא אינה קלה בכלל. על חוקי ודיני המכרזים, במאמר שלפנינו.

דיני וחוקי המכרזים שונים מחברה לחברה, חוקי המכרזים של העיריות שונים מחוקי המכרזים של חברות ממשלתיות ועוד. בקום המדינה חוייבו העיריות והמועצות המקומיות לפרסם מכרזים, ובשנת 1992/3 חובה זו חלה גם על הממשלה ורשויותיה.

עקרונות ניהול המכרזים לפני חוק המכרזים:

העקרונות שבהם התנהל בית המשפט היו עקרונות המשפט הציבורי – מנהלי. לפי כך כל רשות מנהלית צריכה לנהוג בניהול המכרז בשיויון, בשקיפות ובהגינות, בסבירות ובתום לב. בעצם עד שנחקק חוק המכרזים היו צריכים לנהוג כך, בשיוויון, בשקיפות ובהגינות. חוק המכרזים חל על הגופים הציבוריים, משרדי הממשלה, רשויות החוק, חברות ממשלתיות, עיריות, מועצות מקומיות, אוניברסיטאות וקופות החולים, פסקי הדין של בתי המשפט חלים על כולם.

נסביר זאת יותר לעומק בדוגמא הנ"ל:

לאחד מבתי המשפט הגיעה עתירה מנהלית נגד תוצאות מכרזים רשויות מקומיות, אחת הטענות הייתה שנוסח המכרז והחלטות וועדת המכרזים אינה תואמת את תקנות חובת המכרזים. מדובר במכרז שבו הזוכה נקבע על פי קריטריונים שונים ונוספים. במכרז יש לשים לב ולבדוק גם את תנאי המכרז וכן את איכותו והמחיר המוצע. במכרז המדובר לא נקבעו תנאי הסף ועורכת המכרז בחרה את ההצעה השנייה הזולה יותר. עורכת המכרז נימקה זאת בטענה שההפרש הכספי בין ההצעות אינו משמעותי ולמציע השני היה יתרון איכות יותר מהראשון. זה נקרא עקרון "מקבילית הכוחות", שבו ככל שהמחיר קטן יותר כך האיכות רבה יותר. אומנם נכון הדבר, אך במקביל לחוק המכרזים אין הרשות המקומית יכולה לנהוג כך ולא ניתן לעשות זאת. כי גם על הרשויות המקומיות חלה חובת חוק דיני המכרזים והן אינן יכולות להתעלם מחוק זה ומדיניו.

לסיכום:

אין להקל ראש בדיני מכרזים, זהו אינו דבר פשוט וקל ערך , לעתים חוקי ודיני המכרזים יכולים להוות חלק חשוב מאוד ומשמעותי שעל פיו יכולה ליפול הצעה או אפילו מכרז. לכל רשות מקומית, רשות חוק, משרד ממשלתי או גוף ציבורי, יש את החוקים והכללים החלים עליו. לכן יש לשים לב לכל מכרז ולעמוד בחוק דיני המכרזים השייכים לגוף הציבורי המפרסם את המכרז. אנו בGOVO מכרזים נעמיד לרשותכם את מיטב המומחים שיוכלו לבדוק ולברר עבורכם את חוקיות ותקינות המכרזים.  צוות המומחים של GOVO מכרזים זמינים באתר ובטלפון. בברכת מכרז מוצלח. GOVO מכרזים.

כתבות נוספות באתר: