בחירת אסטרטגיה לתקיפת מכרז

10/11/2016 | יום חמישי 08:00

אל מכרז פומבי יש צורך לגשת בדרך הנכונה והצורך המיידי והחשוב היא הבנתו לעומק והצמדות להוראות שלו. חשוב מאוד לקרוא את כל סעיפיו, לרשום הערות חשובות ולסמן סעיפים בעיתיים. המכרז כולל התניות שונות ומסמכים רבים. יש תנאי סף, יש דרישות להצגת מסמכים בהגשת המכרז, ובין היתר, נדרשים מסמכי ערבות בנקאית, אישורי רואי חשבון, אישורי ביטוח, אישורי תקנים ועוד מסמכים הרלוונטיים למכרז עצמו. בנוסף, מוצג נוסח החוזה עליו אמורים הזוכים לחתום ובו נכללים אלמנטים מהותיים כמו: תנאי תשלום, גובה ערבות ביצוע, מפרט עבודה, תנאי מעקב ביקורת ואישורי עבודה ועוד.

מכרזים פומביים הינם מכרזים שמתפרסמים על ידי גופים ציבוריים, ממשלתיים, מוסדיים, חברות סמך ממשלתיות ועוד. המשותף לכל הגופים הללו הוא שהם מנהלים כסף ציבורי, ולכן, הם כפופים לתקנות מכרזים שנוסחו ופורסמו על ידי משרדים ממשלתיים. אחד העקרונות החשובים במכרזים אלו הוא מתן הזדמנות שווה לכל מועמד שכישוריו ויכולותיו מתאימים. כלומר: כל עסק או נותן שירות יכול להגיש הצעה ולזכות ולבד שהוא עמד בתנאי המכרז. קרי: תנאי סף ותנאי זכייה. השקיפות הינה מעל לכל במכרזים אלו ועל פיהם פועלת וועדת המכרזים שאחראית על פרסומם.

מסמכי המכרז

אל מכרז פומבי יש צורך לגשת בדרך הנכונה והצורך המיידי והחשוב היא הבנתו לעומק והצמדות להוראות שלו. חשוב מאוד לקרוא את כל סעיפיו, לרשום הערות חשובות ולסמן סעיפים בעיתיים. המכרז כולל התניות שונות ומסמכים רבים. יש תנאי סף, יש דרישות להצגת מסמכים בהגשת המכרז, ובין היתר, נדרשים מסמכי ערבות בנקאית, אישורי רואי חשבון, אישורי ביטוח, אישורי תקנים ועוד מסמכים הרלוונטיים למכרז עצמו. בנוסף, מוצג נוסח החוזה עליו אמורים הזוכים לחתום ובו נכללים אלמנטים מהותיים כמו: תנאי תשלום, גובה ערבות ביצוע, מפרט עבודה, תנאי מעקב ביקורת ואישורי עבודה ועוד.

הבנת המכרז

כל מסמכי המכרז נועדו לאפשר למגיש להכיר את המכרז על בוריו. כך הוא יכול לדעת אם הוא יכול להגיש הצעה, ויכול להבין אם הוא מסוגל לעמוד בדרישות העתידיות בצורה מוצלחת. הגוף העורך את המכרז חייב להבטיח שהזוכה יכול לבצע עבודה בצורה טובה והוא עושה זאת בדרך של הצגת המסמכים כהווייתם וגם על ידי הדרישה  להגשת הערבות הבנקאית שעלולה להילקח לכל מי שנכשל בהגשת עבודה נכונה. יחד עם זאת, לעיתים, יש דרישות מוגזמות שאינן עולות בקנה אחד עם ההיגיון והן עלולות לנבוע מטעויות, מאי הבנה של השוק, ובמקרים חמורים, גם מתוך כוונה למתן העדפה לגוף עסקי כזה או אחר.

תנאים שאינם סבירים

במקרים של חשש לדרישות לא סבירות בנושא של תנאי סף, של תנאי תשלום, של גובה ערבות בנקאית, של בקשות שאינן סבירות לגבי מפרט העבודה וכדומה, הרי שניתנת לכל מגיש שמעוניין הזכות לערער על אופי הדרישות. הכלל הראשון אומר שכל ההשגות אמורות להינתן לפני מועד הגשת המכרז. בנוסף, קיימת אפשרות לערער על תוצאות המכרז אם אחד המועמדים חושב שהוא קופח, וגם כאן יש דרכים שונות לעשות זאת.

ייעוץ משפטי

יועץ משפטי יכול להמליץ על אי הגשת השגה אם הוא חושב שאין סיכוי שהיא תתקבל. כך, הוא יכול לחסוך כסף וזמן מיותר למערער. במידה והוא סבור שניתן לערער הוא יכול לעשות זאת בכלים העומדים לרשותו. החל ממכתב רשמי ועד להגשת השגות ותביעות בבתי משפט. מומלץ לפנות ליועץ משפטי המומחה בתחום ולהיעזר בו בעת בחירת אסטרטגיה לתקיפת מכרז שיש ליקויים בו ובתהליך הוצאתו לפועל.

כתבות נוספות באתר: