אופציות הארכה במכרזי ממשלה

30/11/2016 | יום רביעי 16:17

קיימים מכרזים אשר קובעים הסכם מסגרת. משמעותו הינה הסכם לרכישת טובין, עבודה ושירותים שנכרת עם ספק מסוים בנושא מסוים לתקופה מתמשכת ומוגדרת. בעת כריתת ההסכם אין מידע על כמויות או היקף הפעילות המבוקשת. והדבר נעשה לאורך תקופת ההסכם באמצעות הזמנות חוזרות ונשנות. הסכמים אלו נועדו לגופים עסקיים מבוססים אשר יכולים לתת מענה ושירות לאורך זמן ואשר יש להם איתנות פיננסית יציבה. הסכם כזה טוב גם למשרד המבקש ומאפשר לו גמישות רבה בפעילות שנמתחת לאורך זמן.

משרדים ממשלתיים וגופים ציבוריים שונים מפרסמים מכרזים פומביים על פי תקנות רשמיות. נותני שירות וספקים רבים מתמודדים על הזכות לזכות במכרז כזה וזכייה כזאת משמעותה קבלת עבודה שאמורה להכניס כספים ורווחים לעסקים שלהם. הדרך לזכייה אינה פשוטה מאחר וכללי המכרז הינם נוקשים ומחייבים עמידה בתנאי סף שונים. יחד עם זאת, התמודדות כזאת נעשית בתנאי שוויון מוחלטים וכל אחד יכול לקבל עבודה על סמך כישוריו ויכולותיו. לרוב, ההצעה המתקבלת הינה הזולה ביותר, בתנאי שהיא הוגשה על פי כל ההנחיות שנדרשו בטפסי המכרז.

עבודות שונות

יש סוגי עבודות שונים ביניהם ניתן למנות: אספקת טובין וסחורות, שירותים שונים דוגמת ניקיון, שמירה, הדברה, הסעות, פרויקטים בתחום הבניה והפיתוח, התיירות, התרבות ועוד רבים אחרים. יש עבודות שניתנות לפרקי זמן מוגדרים ולרוב נהוג לתחום אותם במספר שנים. לעיתים, ניתן לקבל בעבודות שונות כאלו אופציות הארכה במשרדי ממשלה והדבר נעשה על פי דרישת מקבל השירות ובהסכמה של הספק עצמו. אופציות הארכת השירות כלולה בתוך ההנחיות של תקנון המכרזים ונעשית על פיו.

אופציות שונות להארכה

אופציה אחרת שמקובלת במכרזים ממשלתיים הינה הרחבת התקשרות ראשונה שמשמעותה הגדלה של כמות טובין, העבודה, המקרקעין או השירותים שיספק ספק מכוח התקשרות ראשונה. משמעות הדבר לנותן השירות היא הגדלת מחזורי מכירות ורווחים צפויים. התקשרות זאת נעשית בתנאים זהים לאלו המקוריים והיא תלויה בהסכמה משותפת של שני הצדדים. התקשרות המשך הינה התקשרות שנעשית להארכת שירות שנעשית שלא מתוך זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.  התקשרות המשך ללא עלות נוספת הינה הארכת התקשרות כאשר שווי ההתקשרות הראשונה עם הנוספת אינו עולה על שווי ההתקשרות הראשונה.

הסכם מסגרת

קיימים מכרזים אשר קובעים הסכם מסגרת. משמעותו הינה הסכם לרכישת טובין, עבודה ושירותים שנכרת עם ספק מסוים בנושא מסוים לתקופה מתמשכת ומוגדרת. בעת כריתת ההסכם אין מידע על כמויות או היקף הפעילות המבוקשת. והדבר נעשה לאורך תקופת ההסכם באמצעות הזמנות חוזרות ונשנות. הסכמים אלו נועדו לגופים עסקיים מבוססים אשר יכולים לתת מענה ושירות לאורך זמן ואשר יש להם איתנות פיננסית יציבה. הסכם כזה טוב גם למשרד המבקש ומאפשר לו גמישות רבה בפעילות שנמתחת לאורך זמן.

זכייה והארכה

מכרזים פומביים נערכים על פי הוראות קפדניות ועריכתם היא עניין למומחים. על העריכה מופקדת וועדת מכרזים שנעזרת במומחים מתחומים שונים. בכל מכרז יש שפע של מסמכים וההתמצאות בו אינה פשוטה. משום כך, מומלץ לכל מי שמשתתף בהן להיעזר במומחים בתחום. כדאי להשתמש בשירותי גורם אשר מרכז את המידע הנחוץ ואשר מעסיק יועצים שיכולים לייעץ בכל רגע נתון ובכל בעיה. הם ילוו כל אחד בעת הכנת המכרז, הגשתו, ויוכלו להאיר בפניו נקודות שונות שעשויות להיות לו לעזר. בין היתר, למקסם את האפשרות לזכייה במכרז, וכן, את האפשרות לניצול כל אופציה להארכה.

כתבות נוספות באתר: