סטייה מכללי המכרז

11/09/2016 | יום ראשון 08:00

כל מכרז מתנהל על פי כללים המפורטים במסמכי המכרז. אלו נקבעים על ידי עורך המכרז. אך האם ניתן לשנות את כללי המכרז?. על שאלה זו נענה במאמר זה.

כל מכרז מתנהל על פי כללים המפורטים במסמכי המכרז. אלו נקבעים על ידי עורך המכרז. אך האם ניתן לשנות את כללי המכרז?. על שאלה זו נענה במאמר זה.

כידוע בכל מכרז קיימים כללים מסוימים ותנאים מסוימים שבהם צריך מגיש ההצעות לעמוד. אך מה קורה במקרה שבו עורך המכרז מחליט לשנות את התנאים?.

כל מכרז המתפרסם חייב להיות חוקי בהתאם לדיני חוק המכרזים. כללי המכרז מהווים חוזה שמחייב את שני הצדדים, גם את עורך המכרז וגם את המשתתפים במכרז. לעתים נקרא החוזה "חוזה נספח" מרגע זה החוזה נקבע ואין לשנות את תנאיו.

נסביר באמצעות הדוגמא הנ"ל:

טלדור מחשבים הגישה ערעור לבית המשפט בטענה שחברת יפה נוף מעוניינת לקיים הליך נוסף של מכרז ללא אישור. בית המשפט החליט כי אין לקיים הליך נוסף מכיוון שנקבע בתנאי המכרז כי הזוכה במכרז יקבע על פי ההצעות המקוריות שיוגשו למכרז. במילים אחרות הזוכה יבחר על פי ההצעה המקורית ביותר ולא יתקיים בין המשתתפים משא ומתן. אולם גם וועדת המכרזים יכולה לגשת למשא ומתן במקרים מיוחדים, אך מאחר שמדובר בעירייה היא אינה רשאית לנהל משא ומתן במכרז לפני שנקבע מי יהיה הזוכה במכרז. בית המשפט פסק שאין לשנות את כללי המכרז.

לפי הדוגמא הנ"ל אנו למדים שאין לשנות או לסטות מכללי המכרז. לכל חברה, רשות או עסק ישנם חוקים וכללים שונים, לכל מכרז ישנם חוקים וכללים שאך ורק על פיהם מתנהלים. המכרז הוא חשוב על מנת לקיים תחרות הוגנת ושווה. במידה וקיים איזשהו חשש שהמכרז אינו חוקי והוגן יש לגשת לבית המשפט על מנת לערער על ההחלטה.

גם במקרה שלנו חברת טלדור מחשבים הגישה ערעור והוכיחה שאסור לוועדת המכרזים לערוך מכרז חוזר מכיוון שזה סותר את כללי המכרז שהיא עצמה כתבה והסכימה להם.

יש לזכור שוועדת המכרזים היא זו שכותבת את המכרז אך עדיין היא אינה רשאית לשנות את תנאי המכרז ותנאים אלו מחייבים גם אותה וגם את המשתתפים המעוניינים להגיש הצעות למכרז.

לסיכום:

על מנת לשמור על מכרז הוגן הנותן הזדמנות שווה לכל המשתתפים, יש לשמור בקפדנות על כללי ותנאי המכרז, אין לשנות ולסטות מכללי המכרז, ברגע שנקבעו אין לשנות את כללי המכרז רק על פי המותר בחוק דיני המכרזים. לדוגמא ניתן לשנות את מועד הגשת המכרז, או את המקום, ועוד על פי הקבוע בחוק. יש לשים לב לא לחרוג מתנאי המכרז ובמקרים מיוחדים ומסוימים שבהם וועדת המכרזים מעוניינת לשנות את תנאי המכרז, יש לעשות זאת על פי החוק ולא לעשות ככל העולה על רוחה. אנו בGOVO מכרזים נסייע לכם ככל שניתן ונבדוק עבורכם את המכרזים על מנת לוודא שהמכרז תקין. מחכים לשמוע מכם, צוות המומחים של GOVO מכרזים.

כתבות נוספות באתר: