פיצויים בעקבות אי זכיית מכרז

03/08/2016 | יום רביעי 08:00

ישנם בעלי עסקים הניגשים למכרזים ולצערם, לא זוכים עקב אי עמידה באומדן ההצעה. כלומר, המפרסם מחלק את עדיפותו לפי קטגוריה מועדפת. בדרך כלל הקטגוריה מתחלקת על פי אחוזים. הסיבות האפשרויות הן איכות ההצעה, תמחור ההצעה, עמידה בלוחות זמנים ועוד. בדרך כלל ישנם משאבים רבים כגון משאבים כספיים, משאבי כוח אדם וכדומה אשר יכולים לגרום להפסדים רבים עבור העסק ולכן, כול בעל עסק המרגיש שבמידה מסוימת ביצע 'הימור' שלצערו לא צלח נוטה לדרוש פיצויים בעקבות אי זכייה. במאמר זה ננסה להרחיב וללמוד על הנושא. בואו נתחיל!

 

ישנם בעלי עסקים הניגשים למכרזים ולצערם, לא זוכים עקב אי עמידה באומדן ההצעה. כלומר, המפרסם מחלק את עדיפותו לפי קטגוריה מועדפת. בדרך כלל הקטגוריה מתחלקת על פי אחוזים. הסיבות האפשרויות הן איכות ההצעה, תמחור ההצעה, עמידה בלוחות זמנים ועוד. בדרך כלל ישנם משאבים רבים כגון משאבים כספיים, משאבי כוח אדם וכדומה אשר יכולים לגרום להפסדים רבים עבור העסק ולכן, כול בעל עסק המרגיש שבמידה מסוימת ביצע 'הימור' שלצערו לא צלח נוטה לדרוש פיצויים בעקבות אי זכייה. במאמר זה ננסה להרחיב וללמוד על הנושא. בואו נתחיל!

האם מגיע לי פיצוי כספי?

השאלה הנשאלת בנוגע לפיצוי כספי עקב אי זכיית מכרז נשאלת שוב ושוב. בית המשפט קבע שני תנאים שלפיהם יקבע אם המפסיד במכרז יקבל פיצוי או לא. התנאי הראשון הוא שבית המשפט חייב להשתכנע שהמציע היה אמור לזכות במכרז. התנאי השני הוא שמגיש ההצעה יפנה לעתירה מנהלית וימצה את כול האפשרויות בטרם ייפנה לתביעה משפטית.
הפניה להסדר משפטי בדרך כלל נעשית כדי לקבל פיצוי כספי השווה לרווחים שאותם יכל לקבל אם היה זוכה במכרז.

הפלייה בין חברות לעמותות

ישנם מכרזים רבים בהם מתמודדות יחד חברות ועמותות המוגדרות כ'מוסד ציבורי'. בדרך כלל במכרזי רווחה, חינוך, בריאות וכו'. לדוגמא, בעבר פרסם משרד הרווחה מכרז לרכישת שירותי דיור עבור אנשים בעלי מוגבלות שכלית. במכרז זכו מספר עמותות וחברות. במסמכי המכרז צוין כי תהיה אחדות בתמורה שתשולם. אך בניגוד לכך נקבע בחוזים כי החברות יקבלו תגמול נוסף של 4% עבור מרכיב רווח. בהתאם לכך כ-19 עמותות פנו לבית המשפט לעניינים מנהליים בכדי להסדיר את העניין בטענה שתגמול זה גובל באפליה ודרשו גם הן לקבל את התשלום לו זכו החברות. על פי החלטת בית המשפט, העתירה נענתה בחיוב ונימקה כי התגמול הנוסף אכן לא היה מוצדק מכמה סיבות: אחת מהן היא שהתגמול הנוסף פוגע פגיעה ישירה שאינה מוצדקת בחוק שוויון המכרזים ובנוסף העמותות רואות במתן השירות כערך עבור סיבת קיומן, לעומת חברות הרואות בכך רווח כלכלי בלבד.

תכסיסנות

ישנו הבדל דק בין שתי הצעות תכסיסניות כאשר אחת מהן חוקית והשניה לא. ההצעה הרלוונטית מהן היא הצעה המכילה תכסיס לגיטימי שתביא את המציע לזכייה והשניה היא הצעה שמלכתחילה נועדה למרמה ולפגיעה בשוויון חוק המכרזים. אנו בגובו מציעים לכל לקוחתנו להכין את הצעתם כחוק תוך התייעצות עם מומחים בתחום המכרזים.

בהצלחה!

כתבות נוספות באתר: