האם חברה בהקפאת הליכים יכולה לגשת למכרז?

31/07/2016 | יום ראשון 08:00

זכייה במכרז מבטיח ואיכותי ידוע בתור עליית מדרגה מקצועית לעסקים. מבין הסיבות הנמנות הן הרחבת מאגר הלקוחות לעסק שלך, הגדלת המחזור הפיננסי והתקשרות עם חברות וארגונים גדולים הפותחים בפני העסק שלך זירות עסקיות חדשות שבדרך כלל מבטיחות לך יציבות ותפעול נכון מול הלקוח. ישנן חברות אשר נתונות להליכים משפטיים בשל ירידה בהכנסות החברה ובהתאם לכך בוחרות נתיב לשיקומה על ידי התמודדות על מכרזים אשר יכולים למנף וליצב את החברה.

זכייה במכרז מבטיח ואיכותי ידוע בתור עליית מדרגה מקצועית לעסקים. מבין הסיבות הנמנות הן הרחבת מאגר הלקוחות לעסק שלך, הגדלת המחזור הפיננסי והתקשרות עם חברות וארגונים גדולים הפותחים בפני העסק שלך זירות עסקיות חדשות שבדרך כלל מבטיחות לך יציבות ותפעול נכון מול הלקוח. ישנן חברות אשר נתונות להליכים משפטיים בשל ירידה בהכנסות החברה ובהתאם לכך בוחרות נתיב לשיקומה על ידי התמודדות על מכרזים אשר יכולים למנף וליצב את החברה.

 

המשמעות של חברה בהקפאת הליכים

חברה הנמצאת בהקפאת הליכים הינה חברה שמוגדרת כבעלת חוסר יכולת לשלם את תשלומיה לעובדים, לספקים ולבנקים. הנכסים של החברה אינם מספיקים על מנת לשלם את כול החובות. אחת מהאפשרויות היא הליכה לפירוק. אך שימו לב שהמשמעות של הדבר מתבטא בסגירת החברה, פגיעה במוניטין שצברה לעצמה ופגיעה דרמתית בלקוחותיה ועובדיה.
אפשרות נוספת היא למצוא משקיע או שותף לעסק בכדי שיזרים משאבים כלכליים לחברה על מנת להבריא אותה ולשקמה. במקרה כזה החברה מגישה בקשה להבראה או הסדר והקפאת הליכים משפטיים שלרוב מוגדר פרק זמן של 9 חודשים בה החברה מתחייבת להבריא את החברה מכל המשתמע בכך. בעצם במשך כ-9 חודשים הנושים לא יוכלו לפגוע בחברה. במשך תקופת הזמן שהוגדרה החברה מתנהלת כרגיל וממשיכה את גבייתה מלקוחותיה ומזרימה כספים לחברה. למעשה הליך זה מאשר לחברה זמן השתקמות ומתן הזדמנות נוספת.                                                                                   

הקפאת הליכים והגשת הצעה למכרז

חברה הנמצאת בהקפאת הליכים השוקלת לגשת למכרז שלדעתה ועל פי נתוניה סיכוייה גבוהים להצלחה, צריכה לבדוק מול מפרסם המכרז האם זה אפשרי. תנאי המכרז משתנים ממפרסם למפרסם בהתאם להחלטותיו ושיקוליו. הבעיה העיקרית הנשקלת בנושא זה היא ערבות בנקאית בלתי תקינה. ישנם מקרים בהם חברה שנמצאת בהקפאת הליכים ומכרה את פעילות החברה לחברה אחרת, זוכה במכרז טרם העברת הזכויות שלה לחברה החדשה. כאן מתעוררת הבעייתיות. המפרסם דורש שהערבות הבנקאית תהיה על שם הזוכה במכרז ולכן חברה הנמצאת בהקפאת הליכים ואשר מכרה את זכויותיה לא יכולה להתחייב לערבות בנקאית על שמה ובעצם הערבות היא על שם תאגיד זר. במקרה של ערבות בנקאית שאינה תקינה, ההצעה נפסלת בדרך כלל באופן סופי לחלוטין.

 

מסקנות

במקרה ומפרסם המכרז אכן מאשר את השתתפותה במכרז של חברה הנמצאת בהקפאת הליכים זה בהחלט יכול להוות הצלה משמעותית לחברה ובכך להגדיל את נפח פעילותה. החברה צריכה להביא בחשבון כי אם וכאשר תזכה במכרז יהיה עליה לעמוד בדרישות המזמין הן מבחינת עמידה בזמנים, מחירים שתואמו ועוד. על החברה לנצל את ההזדמנות שניתנה לה ולגשת למכרזים מבטיחים שיועילו רבות!

 

 

כתבות נוספות באתר: