מכתב הבהרות במכרז

16/11/2016 | יום רביעי 08:00

למרות כל הפירוט שנכתב במסמכי המכרז יש מקרים בהם נדרשות הבהרות שונות לגביו. הן יכולות להידרש לגבי כל תנאי. לעיתים, מועד ההגשה קרוב מדי, או שהוא מגיע זמן קצר לאחר מועד סיור הקבלנים ופגישת ההבהרות. יש מקרים, בהם מפרט העבודה אינו הגיוני ומתאים למציאות. יש תנאי סף שאינם ברורים וסבירים וכן הלאה. לעיתים, נדרשות הבהרות לגבי תנאי תשלום, גובה ערבויות בנקאיות או אופן ניסוחם ועוד. מכתב  הבהרות במכרז אמור להינתן במועד שלפני פתיחת המכרז וכדאי להתייעץ עם משפטן לגבי אופן הגשתו. כך מבטיחים שיינתנו עליהן תשובות מדויקות.

משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות סמך ממשלתיות וגופים ציבוריים אחרים מוציאים לפועל החלטות שמתקבלות בהנהלותיהם. במקרים רבים, הם מעסיקים קבלנים פרטיים וחברות עסקיות לצורך ביצוע עבודות בתחומים עליהם הם מופקדים. מתן העבודות הללו נעשה בצורת מכרז פומבי אשר מתפרסם בעיתונות, ובמערכות מדיה אחרות. מכרזים פומביים, מתוקף הוראות החוק, אמורים להיות שקופים וברורים ולתת הזדמנות שווה לכל מועמד שחפץ להשתתף בהן. כמובן, שכל עורך מכרז מציג תנאי סף שנועדו לסנן מועמדים שאינם מתאימים ואשר אינם מסוגלים מסיבות שונות לבצע עבודה מקצועית ומתאימה.

עריכת מכרז

הצורך בשקיפות מחד גיסא ובהצגת מידע כולל, ברור ומקיף מאידך, מחייב את עורכי המכרז להכין אותו בצורה מקצועית ומפורטת. קיימת וועדת מכרזים שנעזרת במומחים שונים, במשפטנים, באנשי כלכלה, באנשי מקצוע מהתחום המבוקש, באנשי מנהלה ועוד. הבהרות בסיסיות על המכרז מוצגות כבר בעת הפרסום הראשוני בעיתונות והן כוללות פרטים חשובים שמאפשרים לכל מגיש מידע ראשוני. יש בו תנאי סף בסיסיים, אופי הערבויות, הודעה על סיורי קבלנים, מועדי הגשה ועוד. כך יכול כל אחד להבין אם כדאי לו לרכוש את מסמכי המכרז ואם שווה לו להתאמץ ולגשת אליו.

מסמכי מכרז

במידה והוא רוכש את המכרז הוא אמור לקרוא אותו בתשומת לב ולהבינו לעומק. בכל מכרז יש דפים רבים שכוללים תנאי סף לכל מי שמגיש, וכן, תנאי ביצוע המכרז. בתנאי סף קובעים בין היתר, היקף מחזור מבוקש, ערבות בנקאית להגשה שנועדה להבטיח שהזוכה לא ייסוג ברגע האחרון מהתחלת העבודה, ועוד. בנוסף, נוהגים להוסיף את החוזה שאמור להיחתם ובו פירוט של אלמנטים חשובים כמו: תנאי תשלום, מפרט עבודה, גובה ערבות בנקאית לביצוע ועוד.

הבהרות בכתב

למרות כל הפירוט שנכתב במסמכי המכרז יש מקרים בהם נדרשות הבהרות שונות לגביו. הן יכולות להידרש לגבי כל תנאי. לעיתים, מועד ההגשה קרוב מדי, או שהוא מגיע זמן קצר לאחר מועד סיור הקבלנים ופגישת ההבהרות. יש מקרים, בהם מפרט העבודה אינו הגיוני ומתאים למציאות. יש תנאי סף שאינם ברורים וסבירים וכן הלאה. לעיתים, נדרשות הבהרות לגבי תנאי תשלום, גובה ערבויות בנקאיות או אופן ניסוחם ועוד. מכתב  הבהרות במכרז אמור להינתן במועד שלפני פתיחת המכרז וכדאי להתייעץ עם משפטן לגבי אופן הגשתו. כך מבטיחים שיינתנו עליהן תשובות מדויקות.

ייעוץ משפטי

הבהרות כאלו אמורות לגרום למתן תשובות שאמורות להגיע לכלל המשתתפים במכרז. מטרת ההבהרות הינו להציג נקודות בעייתיות שאינן ברורות די צרכן. במידה ועורכי המכרז ימצאו לנכון לשנות מתנאיו עקב מסמך ההבהרות הן יהיו מחויבים לפרסם את השינויים לכל מתמודד שרכש את המכרז, ובמקרים אחרים מהותיים, אף לתקן את נוסח המכרז ולפרסמו מחדש. מומלץ לכל מי שמתמודד במכרז פומבי להיעזר במומחים לנושאי מכרזים, וכן, ביועצים משפטיים אשר יכולים לסייע לו בייעוץ, בהכוונה ובניסוח מכתבים לוועדת המכרזים.

  

כתבות נוספות באתר: