מדריך להגשת מכרזים

19/04/2016 | יום שלישי 13:42

את הבלוג היום אני אקדיש לכם הקוראים שמעוניינים לקבל מידע בדרכי הגשת המכרז בצורה המקיפה, המובנת והמלאה ביותר.
כאן אני אביא לכם את מלא המידע עבור כל השאלות הרלוונטיות העולות בפניכם מגישי המכרזים.
ישבתי וחשבתי מהם הנקודות החשובות ביותר שיענו על כל צרכיכם, יש לי כל כך הרבה לספר לכם על אופן הגשת המכרזים אך בחרתי בנקודות העיקריות והחשובות שבהם עליכם להתמצא בצורה הכי מדוקדקת שאפשר.
אל תשכחו שההצלחה שלכם היא בהחלט ההצלחה שלנו!
בפניכם מדריך להגשת מכרזים באופן מלא ומדויק. 

בהצלחה! 
 

 

מהו מכרז?


"מכרז" הוא תהליך בו גופים אשר מעוניינים לרכוש מוצרים או עבודה מעוניין לקבל הצעות מחיר מספקים או קבלנים, והוא רשאי לבחור את ההצעה הטובה ביותר בעיניו. לעיתים ההצעה הזולה ביותר נבחרת אך לא תמיד, הגוף לוקח בחשבון זמן, איכות, אספקה, ניסיון וכו'.

מי רשאי לפרסם מכרז?

כל אדם וגוף עסקי בעל יכולת לפרסם מכרזים ולקבל הצעות. ישנם גופים מסויימים שעליהם חלה החובה עפ"י חוק לפרסם מכרזים.
קיים חוק חובת המכרזים חוק זה בעצם מחייב גופים ציבוריים וגופים של המדינה וכן גם עיריות יש להם חיוב לפרסם מכרזים לפני רכישותיהן.
בית המשפט קבע שגופים שלא חייבים לפרסם מכרזים בכל זאת בחרו לפרסם מכרזים הרי שבעצם אותו גוף לקח על עצמו את כל תהליכי המכרז בדיוק בהתאם לדיני המכרזים.
ישנם תקנות שונות אשר קובעות את דרגי הניהול של המכרז.
למשל: תקנות העוסקות בעדיפות תוצרת הארץ, תקנות רכישות של משרד הביטחון וכו'.

מהם תנאי הסף?

תנאי הסף הם דרישות שהם חובה במסגרת המכרז, שבהיעדר אחד מהם ההצעה נפסלת. לדוג': מינימום שנית של ניסיון, ביצוע עבודות דומות, סיווג קבלני, עמידות פיננסית ועוד.
בית המשפט קבע שיש לנסח את תנאי הסף באופן מדויק ודקדקני על מנת למנוע אי ודאות. בית המשפט יבטל מכרז שתנאי הסף שלו "נסתרים" כלומר תנאי שלא נוסח באופן מפורש וברור.
בחוק ישנה רשימה של כל תנאי הסף שעל המפרסמים לכלול במסגרת המכרז ולדרוש מהמציעים.
מי שמפרסם את המכרז יכול להוסיף דרישות נוספות בהתאם למכרז ולסוג המוצר או העבודה שהוא מבקש לרכוש.

מהי ערבות בנקאית?

בחוק אין חובה לדרוש ערבות בנקאית. אולם חשוב מאוד לדעת שאם המציע נדרש להביא ערבות בנקאית אזי עמדתו תחשב ע"י בתי המשפט כתנאי יסוד.

איך מגישים מכרז?

לפי תנאי המכרז המפרסם קובע את מועד האחרון שיש להגיש את ההצעות. המפרסם מציין את מיקום התיבה שלתוכה אמורים המציעים להכניס את ההצעות בתוך מעטפות סגורות שבתוכם מצורפים כל המסמכים הנדרשים.

מהי המשמעות לתקיפת תנאי המכרז?

ישנם מקרים שמכרזים מנוסחים באופן אי שוויוני או מקפח . במידה ולמציע ישנה טענה לגבי אופן וצורת המכרז יש לו את האפשרות להעלות את הבעיה ולדרוש מיד את שינוי תנאי המכרז.
למרות שבית המשפט קבע שמציע אשר הגיש הצעה למכרז כביכול קיבל על עצמו את תנאי וכללי המכרז ואין יכול לחזור בו או לטעון אחרת במידה ולא זכה.

כיצד נערך טקס פתיחת המעטפות?


מומלץ שתהליך פתיחת המעטפות יתבצע באופן פומבי על מנת למנוע טענות של המציעים בענייני פתיחת התיבה והמעטפות. כמו למשל טענה שישנם מעטפות שנפתחו לאחר המועד האחרון. תהליך פתיחת המעטפות באופן פומבי מונע הליכים משפטיים בעתיד.

כיצד נבחרת ההצעה הזוכה?

ההצעה הזוכה היא לא בהכרח תמיד ההצעה הזולה ביותר. לצורך בחירה של ההצעה הזוכה יש לבדוק כמה קריטריונים, והם: המחיר, האמינות, הניסיון והמומחיות, איכות ונתונים, המלצות, דרישות ועוד.

הודעה על זכיה במכרז

כאשר נבחרת ההצעה הזוכה, בעל המכר להודיע לזוכה על זכייתו במכרז, וכן גם להודיע ליתר המשתתפים על תוצאות המכרז. בעל המכרז מחויב לשלוח הודעות למשתתפים ללא דיחוי וזאת על מנת לאפשר למציעים שלא זכו לבדוק מה הם הזכויות שלהם ובאיזה צעדים הם רשאים לנקוט.

האם קיימת למשתתפי המכרז זכות העיון?

משתתפים שלא זכו במכרז זכותם לעיין במסמכי המכרז. למשל – הצעתו של הזוכה במכרז, פרוטוקולים, חוות דעת ועוד.
במקרים רבים נתקלים בדרישות של תשלום של מפרסמי המכרז עבור צילומי מסמכים במסגרת עיון המכרז. חשוב לציין שאם מפרסם גובה תשלום עבור צילום ועיון מסמכים יש עליו לציין זאת מראש.

 

בכל שאלה אני כאן בשבילכם, ניב מרציאנו, מנכ"ל ומייסד.

כתבות נוספות באתר: