רישיון רכב במכרזי הסעה והובלה

16/10/2016 | יום ראשון 08:00

האם חובה להחזיק רישיון רכב בתוקף במכרזי הסעה והובלה?, האם חייבים לעמוד בתנאי הרישיון במכרזי הסעה והובלה? כל התשובות לשאלות במאמר שלפנינו.

אין ספק שלא ייתכן להוביל ולהסיע נוסעים ללא רישיון, אך מה עושים במידה וישנו רישיון אך במכרז מעוניינים ברישיון הובלה מיוחד.

נסביר זאת לפי הדוגמא הבאה:

במכרזי רשויות מקומיות, פרסמה עיריית נהריה מכרז לאיסוף והובלת פסולת עירונית. לאחר עיון בהצעות, זכתה ההצעה הכי זולה. לאחר בדיקת המכרז מבחינה משפטית הוחלט לפסול את הזכייה ולתת אותה לחברה השנייה. אחת החברות שהשתתפה במכרז הגישה עתירה לבית המשפט בטענה לפסול את הזכייה מכיוון שלמציע חייב להיות רישיון מוביל בתוקף וההצעה הזוכה לא עמדה בתנאי הסף. הרישיון שהציעה  הזוכה לא התייחס למשאיות ובמילים אחרות הרישיון של המשאיות אינו בתוקף והן לא רשאיות להוביל. בנוסף, המציע אינו בעל הבית על המשאיות אלא שוכר אותם. העירייה טענה כי הדרישה שלמשאיות המובילות יהיה רישיון מוביל זוהי דרישה לגבי ביצוע השירות ולא מהווה חלק מתנאי הסף. חברת רם נוע הזוכה במכרז הוסיפה כי אין פגם בהצעתה. לאחר שבית המשפט בדק את הטענות פסק שבתנאי הסף ישנו סעיף העוסק בצירוף אישורים ומסמכים נלווים ישירים ולפי חוק שירותי ההובלה שעל המוביל חייב להיות רישיון מוביל בתוקף, לכל רכב חייב להיות רישיון מוביל בפני עצמו, ובעל המשאיות חייב להיות הבעלים של המשאיות.

לסיכום:

במידה ולא נכתב בפירוש במסמכי המכרז שיש להמציא רישיון רכב בתוקף, זה אינו חלק מתנאי הסף. אולם זה חלק מחוק שירותי ההובלה ולכן כל חברה המעוניינת להשתתף במכרז חייבת להמציא עבור כל רכב רישיון בתוקף, על המוביל להמציא רישיון הובלה בתוקף, ויש לדאוג שהמוביל יהיה הבעלים או השוכר הבלעדי של הרכבים כי אין להעביר רישיון מוביל לאדם אחר. כמו שכתוב בחוק שירותי הובלה: "מי שמחזיק ברכב בפועל בין כבעלים ובין כשוכר, כאמור בהגדרת 'בעל' בפקודת התעבורה"  לגבי הרישיון: "רישיון מוביל אינו ניתן להעברה לאדם אחר, והרישיון על פי חוק שירותי הובלה הוא רישיון אישי אשר אינו ניתן להעברה ... לאדם מסוים ולכלי רכב מסוים". כך שהדרישה בתנאי המכרז היא ברורה ויש לצרף בהצעה רישיון מוביל כאמור בחוק שירותי הובלה. כך שגם המציע וגם המשאיות חייבות רישיון הובלה בתוקף.

בסופו של דבר הוחלט כי כיוון שהחברה הזוכה לא עמדה בדרישות על פי חוק שירותי ההובלה, בוטלה זכייתה של החברה וניתנה לחברה רם נוע שעמדה בכל תנאי המכרז.

אנו בGOVO נלווה אתכם בכל שלבי המכרז עד לזכייה, מחכים לכם צוות GOVO מכרזים.  

כתבות נוספות באתר: