חוק חובת המכרזים

05/10/2016 | יום רביעי 08:00

ממשלת ישראל והרשויות המקומיות באמצעות משרדיהן השונים מנהלות פעילות ציבורית רבת היקף

ממשלת ישראל והרשויות המקומיות באמצעות משרדיהן השונים מנהלות פעילות ציבורית רבת היקף שמטרותיה הן ביצוע החלטות שונות שהתקבלו.  גם תאגידים וגורמים מוסדיים, ציבוריים ואחרים נמנים על הגופים שמשרתים את כלל האוכלוסייה בישראל. כל אלו מבצעים פרויקטים בתחום התשתיות השונות, עבודות בניה והקמת מוסדות, אספקת שירותים מגוונים ועוד. היות ומדובר בגופים ציבוריים הרי שהם חייבים לפעול על פי חוקים מיוחדים שמסדירים את הפעילות הזאת ומאפשרים תנאים שוויוניים לכל מתמודד. מטרתם הנוספת היא שמירה על טוהר המידות ועל מנהל תקין.

הזדמנות שווה

חוק חובת המכרזים מגלם בתוכו יתרונות רבים לשני הצדדים. הגוף המפרסם מקבל הצעות מגופים עסקיים שונים, והם, מצידם, זוכים ליחס שווה שמאפשר להם לקבל עבודה ללא אפליה. ברגע שהם עומדים בתנאי המכרז אזי הם ראויים לזכות בעבודה. לרוב, הזוכים הם אלו שהגישו את ההצעות הזולות ביותר, ובלבד שמלאו כהלכה וכחוק את כל טפסי המכרז והגישו מסמכים המעידים על כשירותם למתן השירות. מכרזים ציבוריים אלו מתפרסמים ברשומות ובעיתונים שונים וכל אחד יכול לקבלם לצורך עיון והשתתפות.

ניהול מכרזים

מכרזים ממשלתיים, ציבוריים ואחרים מנוהלים על ידי פקידים מהמשרדים שמפרסמים אותם, ובהכנתם מעורבים גורמים מקצועיים. את מפרט המכרז מכינים אנשי מנהלה אשר קובעים גם מנגנוני בקורת, פיקוח ועוד. אנשי כספים קובעים את תנאי הסף הכספיים, את גובה  הערבויות הנדרשות, הן להגשת המכרז והן את ערבויות הביצוע, את תנאי התשלום ועוד. יועצים משפטיים מספקים את החוזים שאמורים להיחתם ומציגים את נוסחי הערבויות ועוד. כל המסמכים הללו מצויים במכרזים ומטרתם הינה לאפשר למתמודדים להכיר את תנאי העבודה לעומק.

מכרזים מגוונים

נושאי מכרזים רשות מקומיות ומכרזים ציבוריים אחרים הינם מגוונים. רבים מהם הינם מכרזי שירות שניתנים לתקופות ארוכות של מספר שנים. מדובר על שירותי ניקיון, שמירה, הדברה, אספקת ציוד משרדי ועוד. כמו כן, ישנם מכרזים מיוחדים בתחומי הקמת מוסדות ציבור, תשתיות שונות ועוד. במקרים רבים נערכים מפגשים עם הספקים לצורך מסירת מידע על המכרז ולצורך סיור במקום העבודה העתידי. במרבית המקרים הסיורים הללו הם בגדר חובה. יש צורך להגיש את המכרז על ערבויותיו ומסמכיו השונים עד למועד מוסכם. הוא מוכנס לתיבת מכרזים ונפתח בישיבה מיוחדת בנוכחות מספר אנשים. במקרים רבים, יכולים המגישים להיות נוכחים בפתיחת מעטפות ההצעה.

קבלת מידע על מכרזים

הדרך להשתתפות במכרז עוברת בקבלת מידע עליהם. המכרזים הפומביים מתפרסמים במקומות רבים וחלקם בעיתונים בעלי תפוצה דלה. לכן, מומלץ לקבל את המידע מגוף אשר יודע למצוא את כל המכרזים החשובים, לספקם ולהגישם ללקוח בצורה מרוכזת. צריך לזכור, כי זכייה במרכז ציבורי נותנת דחיפה טובה לכל עסק. הוא זוכה במכרז שמאפשר לו להרוויח, ובנוסף, המוניטין שלו מקבל תאוצה טובה ומסייע לו לקבל עבודות עתידיות נוספות.

כתבות נוספות באתר: