זכות העיון של מי שלא השתתף במכרז

15/09/2016 | יום חמישי 08:00

תארו לעצמכם מצב שבו ישנו מכרז שהנכם מעוניינים לגשת אליו אך בסופו של דבר מישהו אחר זכה בו. אולם לא השתתפתם בו, אך אתם מעוניינים לעיין במכרז הנ"ל. 

תארו לעצמכם מצב שבו ישנו מכרז שהנכם מעוניינים לגשת אליו אך בסופו של דבר מישהו אחר זכה בו. אולם לא השתתפתם בו, אך אתם מעוניינים לעיין במכרז הנ"ל. במאמר שלפנינו נסביר אם זה בכלל אפשרי וחוקי לעיין במכרז שלא השתתפנו בו.

כאשר ישנו מכרז שמתפרסם ואנו לא משתתפים בו האם מותר לנו לעיין במסמכי המכרז ובמסמכי ההצעה הזוכה? האם אין בזה חדירה לפרטיות הזוכה?.

נסביר זאת באמצעות הדוגמא הבאה

"מי שבע" פרסמה מכרז שבו זכתה חברת "אפקון", וחברת "ארד" שאינה השתתפה במכרז ביקשה מבית המשפט את הרשות לעיין במסמכי ההצעה הזוכה של חברת אפקון. המכרז שמדובר היה לגבי בחירת התקשרות עם קבלן הקמה התקנה ואספקה של מערכת קריאה מרחוק של מדי המים. בית המשפט החליט כי חברת ארד יכולה ורשאית לעיין במסמכי המכרז וההצעה הזוכה של חברת אפקון. לפסיקה זו השלכה לכלל המכרזים שיהיו בעתיד. בית המשפט נימק את החלטתו בכך שחברת ארד הייתה מעורבת במסמכי המכרז עד שלב הגשת ההצעות, שבו בחרה לא להגיש הצעה מכיוון שסברה שאינה עומדת בתנאי הסף. גם מציעים אחרים לא היו יכולים לעמוד בתנאי הסף שהיו חריגים ובעיתים. חברת ארד ציפתה שגם המשתתפים האחרים לא יגישו הצעות כיוון שכל הצעה שיגישו תפסל וגם הופתעה שחברת אפקון זכתה במכרז, שכן גם חברת אפקון לא עמדה באמת בתנאי הסף. בתנאי הסף היה למד המים לעמוד באישור התקן הישראלי וכן שמד המים לא יגרום לחילול שבת. מי שבע התנגדו להצעה לעיין במסמכי המכרז הזוכה. אך בית המשפט החליט שניתן לעיין בו. מכיוון שנמצאת במצב ביניים – שהייתה מעורבת פעילה בכל המכרז אך החליטה לא להגיש הצעה מכיוון שחששה שתפסל. הוחלט להתיר להם לעיין במסמכי המכרז וזוהי זכות טבעית שלא תינתן למי שלא היה מעורב כלל במכרז. אך מכיוון שהם השתתפו במכרז אך בסופו של דבר בחרו לא להגיש הצעה תינתן להם הזכות לעיין במסמכי המכרז של החברה הזוכה.

לסיכום:

במידה והיינו מעורבים ופעילים במכרז מסויים, הכנו את כל המסמכים הדרושים ובדקנו את תנאי הסף אך לאחר שראינו שאחד מתנאי הסף לא אפשרי והחלטנו לא להגיש הצעה ואז התברר שחברה אחרת זכתה, תינתן לנו הזכות לעיין במסמכי המכרז שזכה על מנת לברר שלא חלה טעות במכרז, ובאמת ניתנה אפשרות להזדמנות שווה לתחרות. במילים אחרות כל משתתף שהיה מעורב במכרז רשאי לעיין במסמכי המכרז של החברה הזוכה בתנאי שהיה מעורב ופעיל בכל שלבי המכרז. אנו בGOVO מכרזים נלווה אתכם בכל שלבי הגשת המכרז ונסייע לכם לגשת למכרז המתאים לכם בדיוק. בברכת מכרז מוצלח. צוות GOVO מכרזים.

כתבות נוספות באתר: