זכות העיון בהצעה שהגיעה למקום השני במכרז

02/10/2016 | יום ראשון 08:00

. החוק קובע שניתן לעיין בהצעה הראשונה שזכתה, אך מה לגבי ההצעה השנייה?

תארו לעצמכם שניגשתם למכרזים והשתתפתם בהם ובאיזה שהוא שלב ראיתם שאין באפשרותכם להמשיך ולהשתתף במכרז, מכל סיבה שהיא. האם מותר לכם לעיין בהצעות שהיו במכרז. החוק קובע שניתן לעיין בהצעה הראשונה שזכתה, אך מה לגבי ההצעה השנייה? האם גם בה מותר לעיין? כל זאת במאמר שלפנינו.

כמו שלמדנו מהמאמרים הקודמים בנושא, עיון במכרזים חוקי ומותר לגבי ההצעה הזוכה. אך מה הדין לגבי הצעה השנייה שלא זכתה במכרזים? האם מותר לעיין במסמכי המכרזים הממשלתיים או מכרזי הרשויות המקומיות ובפרוטוקולים והחלטות וועדת המכרזים? נסביר זאת בדוגמא הבאה.

בתקנות חובת המכרזים נקבע שלכל משתתף תינתן הודעה על תוצאות ההחלטה הסופית של ועדת המכרזים. המשתתף יוכל לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים, בהתכתבויות שלה, בחוות הדעת המקצועית שלה, בעמדת היועץ המשפטי ובהצעת הזוכה. כמו כן, כל משתתף זכאי לקבל עותק ממסמכים אלו. עם זאת, במידה ויכול להיגרם נזק כגון חשיפת סוד מסחרי, סוד מקצועי, או לפגוע בביטחון המדינה (כאשר מדובר במכרזי הממשלה או במכרזים רשויות מקומיות לדוגמא), אין לתת למשתתפים לעיין במסמכי המכרז. גם לא בהצעה הזוכה. יש לציין כי העיון במסמכי המכרז יינתן תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בכך.

במקרה שהתקיים בעבר, הוגשה עתירה מהצעה שהגיעה למקום השלישי במכרז מסויים. אותה עותרת ביקשה לעיין בהצעה שהגיעה למקום השני, לאחר שוועדת המכרזים סירבה לאפשר לה זאת. גם בית המשפט החליט לא לאפשר לה לעיין במסמכי ההצעה השנייה מכיוון שלא פירטה ונימקה מדוע היא מעוניינת לעיין בה. במידה והייתה מעוניינת לעיין בהצעה הזוכה לא הייתה כל בעיה, אך במידה ומדובר בהצעה השנייה יש לנמק את הסיבה.

במילים אחרות

במקרה שלנו, כאשר מעוניינת המשתתפת לעיין בהצעה השנייה שהוגשה לוועדת המכרזים, יש לנמק לוועדת המכרזים מהי הסיבה המדויקת.

לסיכום:

העיון בהצעות ינתן רק להצעה הזוכה ולא להצעות אחרות אלא במידה ויוכח שיש סיבה מוצדקת לכך. בית המשפט יבדוק ויברר את העניין ויחליט האם לאשר או לא. אנו בGOVO מכרזים נציג בפניכם את כל המכרזים ונלווה אתכם בכל תהליך המכרז.

מחכים לכם צוות המומחים של GOVO מכרזים

כתבות נוספות באתר: