הוספת תנאי סף נסתר יכולה להביא לביטול המכרז

27/09/2016 | יום שלישי 08:00

משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות, חברות סמך של הממשלה ועוד גופים ציבוריים אחראים על ניהול פעילות שוטפת שנועדה לטובת האוכלוסייה.

משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות, חברות סמך של הממשלה ועוד גופים ציבוריים אחראים על ניהול פעילות שוטפת שנועדה לטובת האוכלוסייה. הם אמורים להוציא לפועל מיזמים, שירותים ופרויקטים בתחומי תשתיות, תחבורה, חינוך, חקלאות ועוד. התפעול נעשה על ידי מנהלים ופקידים באגפים השונים. היות ומדובר בכסף ציבורי הרי שמתן העבודות ותשלום עבורן חייב להיות מוסדר בצורה חוקית. נוהל מכרז הוא הדרך החוקית לקבלת ספקים והוא אמור להתנהל בתנאי תחרות הוגנים ושוויוניים.

תנאי סף - יתרונות

בכל מכרז יש תנאי סף שנועדו למספר דברים. ראשית, יש חשיבות לנושא השקיפות וכל מי  שעומד בתנאי הסף המתפרסמים יכול להגיש, לזכות ולבצע עבודה. לתנאי סף יש משמעויות רבות. הרשות רוצה להבטיח לעצמה שהספק יעמוד בכל דרישותיו. היא רוצה שעובדיו יקבלו את כל השכר והתנאים הקבועים בחוק. היא מעוניינת שהקבלן יבטח את עבודותיו, את עובדיו, וכן, כל צד ג' שעלול להיפגע גם אם הוא אינו קשור להסכם. היא רוצה שהוא יוכיח איתנות פיננסית ועוד. תנאי סף טובים גם למגיש. הוא מכיר את כל תנאי המכרז ויודע על כל הקשיים הצפויים לו בהמשך הדרך. כך הוא אינו נוטל סיכונים מיותרים.

שוויון הזדמנויות

תנאי הסף אמורים להיות אחידים ושקופים. לכן, הוספת תנאי סף נסתר יכולה להביא לביטול מכרזים. תנאי סף נסתר יכול להתפרש גם כמכרז תפור אשר מיועד בדיוק לספקים אשר רוצים ביקרם. לעיתים, ביטול המכרז נעשה במיידית, ולעיתים, לאחר חילופי מכתבים או לאחר מאבקים משפטיים. ביטול מכרז יכול להסב נזק לרשות המפרסמת, הנזק הינו תדמיתי אבל גם כלכלי. לדוגמא: שירותי ניקיון או שמירה למוסד לימודי יכולים להתעכב או להיתקל בקשיים עקב ביטול מכרז, וכן הלאה. בהכנת מכרזים ציבוריים מעורבים פקידים שונים מתחומי המנהלה, הכספים, המשפטים ועוד. אלו מנסחים את תנאי המכרזים ואחראים על הוצאתם לפועל ועל יישומם המלא.

ניהול שקוף

בנוסף לתנאי סף ידועים, הרי שגם ניהול המכרז חייב להיות שקוף ותחת בקרה מתמדת. הגשת המכרז אמורה להתבצע עד ליום מסוים. מציע שאיחר בהגשה לא יכול להגיש הצעתו, ואילו עשה כן והצעתו התקבלה, הדבר יכול להתפרש כהפרת תנאי המכרז. פתיחת המכרז אמורה להיעשות בנוכחות צוות אנשים נבחר ובמעמד הפתיחה מקריאים את המחירים ובודקים את מהימנות כל המסמכים המוגשים. לדוגמא: ערבות בנקאית שלא נכתבה על פי המתכון שהוגש תגרום לפסילת ההצעה אחרת הדבר ייחשב כהפרת תנאי המכרז.

ייעוץ וקבלת מידע

מומלץ לכל ספק לקבל מידע על פרסום מכרזים מגורם שיכול לרכז את כל המכרזים שמתפרסמים. מעבר לשירותי אספקת מכרזים הוא יכול לסייע בייעוץ לגבי אלמנטים שונים שמרכיבים את עולם המכרזים הפומביים. לעיתים, עצה נכונה יכולה לסייע בקבלת עבודה או בהגשת ערעור על החלטה המפלה את הספק. קבלת עבודה פירושה רווחים, פרסום ומוניטין.

כתבות נוספות באתר: