שלבי המכרז

01/12/2016 | יום חמישי 16:24

כל מתמודד יכול לקבל את מסמכי המכרז לאחר שעיין בפרסומים, לעיתים, הדבר כרוך בתשלום עבור המסמכים וההשתתפות. כל אחד יכול לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתו. כל מכרז מכיל חבילת מסמכי שכוללת כתבי כמויות, טופסי הצעה מחירים, נוסחי אישורים וערבויות נדרשות, בקשה למידע על המגיש ועל יכולותיו הטכניות והכספיות, נוסח הסכם שעליו אמורים לחתום, וכן, הסבר על אופן ומועד ההגשה ומועד הפתיחה. במכרזים רבים נהוג לצרך גם מעטפה ריקה שעליה רשום מספר המכרז בלבד. במעטפה זאת מגישים המציעים את מסמכי המכרז ואותה הם משלשלים לתיבת המכרזים. ניתן לשלוח מכרז על ידי שליח, בדואר, או כמובן, להביאו עצמאית לתיבה.

גופים ממשלתיים וציבוריים אחרים מפרסמים מכרזים פומביים רבים בתחומים שונים. מטרת המכרזים הללו היא לבחור ספקים ונותני שירות לביצוע פרויקטים ועבודות שונות לטובת ציבור האזרחים אותם משרתים גופים אלו. מכרזים פומביים אמורים להתנהל על פי תקנות רשמיות שמתפרסמות על ידי הממשלה. הם נועדו לתת שוויון הזדמנות לכל מתמודד, ועל כן, כל מי שמעוניין להשתתף בהם יכול לעשות זאת. יש תנאי סף לכל מכרז וכל מגיש חייב למלא בדייקנות את הנחיות המכרז. הדבר נועד לשמור על טוהר המידות ועל תנאים שווים לכל מתמודד.

פרסום

שלבי המכרז הינם קבועים ואף הם נקבעים בתקנות. ראשית, יש צורך להכין את המכרז בצורה מקצועית ואת זה עושה וועדת מכרזים מיוחדת. היא נעזרת במומחים בתחומים שונים, משפטנים, כלכלנים, אנשי מנהלה, ומומחים מתחום המכרז. לאחר הכנת כל המסמכים ובדיקתם יש צורך להכריז על יציאת המכרז ולפרסמו במקום גלוי. לרוב, הדבר מתבצע בעיתונות הכתובה, באינטרנט ועוד. לרוב, חייבים לפרסם את המכרז בשני עיתונים יומיים לפחות שאחד מהם הוא בשפה העברית.

קבלת המכרז

כל מתמודד יכול לקבל את מסמכי המכרז לאחר שעיין בפרסומים, לעיתים, הדבר כרוך בתשלום עבור המסמכים וההשתתפות. כל אחד יכול לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתו. כל מכרז מכיל חבילת מסמכי שכוללת כתבי כמויות, טופסי הצעה מחירים, נוסחי אישורים וערבויות נדרשות, בקשה למידע על המגיש ועל יכולותיו הטכניות והכספיות, נוסח הסכם שעליו אמורים לחתום, וכן, הסבר על אופן  ומועד ההגשה ומועד הפתיחה. במכרזים רבים נהוג לצרך גם מעטפה ריקה שעליה רשום מספר המכרז בלבד. במעטפה זאת מגישים המציעים את מסמכי המכרז ואותה הם משלשלים לתיבת המכרזים. ניתן לשלוח מכרז על ידי שליח, בדואר, או כמובן, להביאו עצמאית לתיבה.

פתיחת מכרז

מועד אחרון להגשת המכרז אמור להיות מותאם לנושא המכרז אבל לא פחות מ7 ימים מיום פרסומו ועד 90 יום לאחריו. מספר ימים לפני פתיחת המעטפות יש להפקיד לתיבת המכרזים אומדן רשמי של המכרז והדבר מתבצע על ידי וועדת המכרזים או אדם שמונה מטעמה. האומדן נועד לוודא שההצעה שהתקבלה הינה סבירה ואינה חורגת משמעותית ממנו. פתיחת המכרז נעשית ביום שנקבע וכל משתתף יכול להיות נוכח במהלכה. בעת ישיבת פתיחת המכרז נרשם פרוטוקול מסודר הכולל את שמות הנוכחים וכן, את פרטי ההצעות המוגשות ומידע רלוונטי נוסף חשוב. לאחר בדיקת ההצעות יוכרז הזוכה במכרז והשלב הבא יהיה התחלת העסקתו.

מידע רב ערך

מומלץ לכל מי שמשתתף במכרזים פומביים ללמוד את הנושא לעומק מגוף מסודר ומקצועי שמספק את כל המידע הרלוונטי. במכרזים אלו יש שוויון הזדמנויות וכל אחד יכול להצליח בהם בהתאם ליכולותיו המקצועיות ולכישוריו. מכרז פומבי הינו מכרז מורכב ויש בו הרבה סעיפים שיש למלא בצורה מדויקת. ייעוץ נכון וליווי צמוד ימנע תקלות שונות.

כתבות נוספות באתר: