חלקי המכרז

29/12/2016 | יום חמישי 08:00

בכל מכרז יש מספר שלבים ושלב הפרסום הוא הראשון ביניהם. יש צורך לפרסם הודעה ומקובל לפרסם אותה בעיתונות ובסוגי מדיה אחרים. במודעה יש צורך לפרסם נתונים ראשוניים על המכרז וכאלו שיאפשרו לכל מתמודד פוטנציאלי להבין את מהות המכרז. במקרים רבים, קבלת מסמכי המכרז כרוכה בתשלום ראשוני ובשלב זה יכול כל אחד להחליט אם הוא מעוניין להשתתף בו. בנוסף לכך, ניתנת האפשרות לעיין במסמכי המכרז קודם רכישתו. חלקי המכרז עצמו מפורטים מאוד וכוללים מסמכים שונים לאימות פרטים הסכם התקשרות ועוד.

משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות וגופים ציבוריים ואחרים נוספים מפרסמים מכרזים פומביים שמטרתם הינה בחירת ספק למתן שירות בתחומים שונים. מכרזים פומביים מתקיימים על פי תקנות מכרזים שפורסמו על ידי הממשלה ויש להם מספר מטרות. הראשונה היא לוודא שכל מי שמקבל עבודה במגזר הזה נבחר על פי אמות מידה שוויוניות ועל פי שקיפות מקסימאלית. מטרה שנייה היא לבחור מועמד שהינו מתאים לביצוע העבודה הנדרשת. היות ומדובר בתשלום של כסף ציבורי לגורמים פרטיים הרי שעריכת המכרז חייבת להיעשות בצורה מקצועית.

מכרז מפורט

מכרז פומבי הינו מכרז מפורט והעורך אותו רוצה להביא לידיעת המתמודדים את מירב האינפורמציה הנדרשת. בנוסף, הוא מבקש לסנן מועמדים ולהגן על עצמו מפני קבלת שירות לא תקין ומתקלות אחרות שעלולות להיגרם עקב ההתקשרות. את שני הדברים הללו הוא משיג באמצעות נספחים שונים שמצורפים למכרז עצמו שכוללים גם ערבויות בנקאיות. עורכי המכרז ומפיקיו אמורים גם לפעול על פי כללים ותקנות רשמיות שכוללות ניהול תהליך מובנה של המכרז. כלומר פרסום נאות, הוראות הגשה, מועדי פתיחת המכרז, הכרזה על הזוכים ועוד. לשם כך קיימת וועדת מכרזים שמתמחית בניהול התהליך.

שלבי המכרז

בכל מכרז יש מספר שלבים ושלב הפרסום הוא הראשון ביניהם. יש צורך לפרסם הודעה ומקובל לפרסם אותה בעיתונות ובסוגי מדיה אחרים. במודעה יש צורך לפרסם נתונים ראשוניים על המכרז וכאלו שיאפשרו לכל מתמודד פוטנציאלי להבין את מהות המכרז. במקרים רבים, קבלת מסמכי המכרז כרוכה בתשלום ראשוני ובשלב זה יכול כל אחד להחליט אם הוא מעוניין להשתתף בו. בנוסף לכך, ניתנת האפשרות לעיין במסמכי המכרז קודם רכישתו. חלקי המכרז עצמו מפורטים מאוד וכוללים מסמכים שונים לאימות פרטים הסכם התקשרות ועוד.

מסמכי המכרז

בחלק הראשון בכל מכרז יש מסמכים שכוללים תנאי סף כלליים וכן תנאי סף מיוחדים לנושא המכרז. במסמכים נדרשים המועמדים להצהיר על יכולות פיננסיות וביצועיות. מסמכי הבהרה שהמועמד חייב למלא ולהגיש כוללים אישורי לניהול ספרים, שאלון על המועמד, תצהירים על תשלום שכר הולם לעובדים כולל זכויות סוציאליות, על העדר תביעות ופשיטת רגל, אישור עורכי דין על המועמד ועוד. חלק אחר של המכרז נוגע בביצוע העבודה עצמה. כאן מצורף הסכם התקשרות, מפרט עבודה, מסמכי בקרת השירות ועוד פרטים החשובים והנוגעים במהות המכרז. בהסכם נרשמים גם תנאי תשלום, שיטות הצמדת מחירים ועוד.

מידע על מכרזים

המטרה היא שכל מועמד יכיר לעומק את כל המטלות איתם הוא יצטרך להתמודד. כך הוא יוכל לדעת אם הוא מסוגל לבצע טכנית את העבודה וכן, אם הוא יוכל להתמודד פיננסית מולה. כל מועמד שמעוניין להשתתף במכרזים פומביים חייב לדעת את כללי המשחק הנהוגים בהם על בוריים. מומלץ לו לקבל מידע מקיף על כל עולם המכרזים מגוף רציני שמרכז מידע מפורט וענייני. כך הוא יוכל להשתתף ולהצליח לזכות בעבודות חשובות.

כתבות נוספות באתר: