חשיבותו של ייעוץ משפטי בתחום המכרזים

09/10/2016 | יום ראשון 08:00

משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, תאגידים וגופים ציבוריים מפרסמים מכרזים בנושאים שונים לטובת ביצוע שירותים

משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, תאגידים וגופים ציבוריים מפרסמים מכרזים בנושאים שונים לטובת ביצוע שירותים, הרצת פרויקטים, מיזמים ועוד. כל אלו נועדו לשרת את האוכלוסייה הרבה והמגוונת הזקוקה לשירותים אלו. יש פרויקטים מיוחדים כמו: הקמת תשתיות מים וביוב, אחזקתן, הקמת מבני ציבור שונים, ויש שירותים שוטפים כמו: אבטחה ושמירה, הסעות ועוד. המכרזים מתפרסמים על פי תקנות שחוקקו ממשלות ישראל לדורותיהן אשר נועדו לספק הזדמנות שווה לכל מתמודד ולשמור על טוהר מידות ומנהל תקין.

דרישות חורגות

תקנות המכרזים הינן רבות וחלקן מורכבות מאוד ומחייבות ייעוץ של בעלי מקצוע לצורך הבנתן לעומק. ישנם תנאי סף נדרשים, שלעיתים, הינם דרקוניים ונועדו להבטיח יתרון למועמדים מסוימים, ולעיתים ישנן דרישות שחורגות מההיגיון. דוגמא לכך היא ערבויות בנקאיות החורגות בדרישותיהן, אשר במסגרתן נדרשים המגישים לספק ערבויות ביצוע בעשרות אלפי שקלים על מכרזים בסכומים קטנים, יחסית. אם מצרפים אותם לתנאי תשלום של 30 יום או יותר הרי שמגיעים למצב שבו הספק מעמיד לטובת המכרז סכומי כסף מוגזמים שעלולים לפגוע בתזרים המזומנים שלו.

מעקב אחר התנהלות המכרזים

תנאי מכרז הינם נוקשים ומיועדים לתת הזדמנויות שוות לכל מועמד, אבל, לעיתים, ניתן למצוא הקלות למועמד כזה או אחר בגלל טעויות או במכוון. ברגע שמגלים אירועים כאלו יש צורך לעצור את המכרז ולהביא לפסילת מועמדים, ובמקרים רציניים יותר, לפסילת כל המכרז. פעילות כזאת מתבצעת על ידי יועצים משפטיים ויכולה להיות בחלופת מכתבים או באמצעות צווי בתי משפט. יש מקרים חמורים בהם נעשו שינויים בהצעות המכרזים לאחר פתיחתן. שינויים כאלו יכולים להתבצע בגלל רשלנות או בזדון תוך כדי שיתוף פעולה פנימי. אלו הינם מקרים חמורים, שלעיתים, נחשבים כפליליים, ונדרש ייעוץ משפטי בגינם.

ייעוץ שוטף

ייעוץ משפטי שוטף יכול לסייע לכל מגיש הצעה בנוגע למכרזים ובנוגע לנושאים שונים שקשורים אליהם. ייעוץ משפטי יכול להזהיר מחוזים דרקוניים שנוטים בברור לטובת מזמין העבודה, מדרישות שאינן סבירות בעליל ועוד. הייעוץ ניתן לפני הגשת המכרז כולל בדיקת מילוי תקין של טפסים שונים וגם בעת הביצוע בעת שעולות מחלוקות משפטיות ואחרות. צריך לזכור, כי זכייה במכרז יוקרתי יכולה לספק עבודה ורווחים לכל אחד, ובנוסף, תוסיף רבות למוניטין ולפרסום של הזוכה. לכן, חשיבותו של ייעוץ משפטי בתחום המכרזים היא גדולה.

עצות נכונות

השתתפות בעשרות מכרזים ממשלתיים וציבוריים היא אבן יסוד בפעילות עסקית של ספקים רבים, ולכן חשיבותה הרבה. יש צורך לקבל מידע עליהם מגורם שמלקט ושולח אותם. כמו כן, חשוב להתמצא בכל הנהלים המורכבים של המשרדים הממשלתיים השונים. לדוגמא: השתתפות במכרז בטחוני שונה ממכרז של ניקיון בתי ספר בגלל הסיווג הביטחוני הנדרש. השתתפות במכרזי ענק כלל ארציים מחייבת תנאי סף נוקשים ואיתנות פיננסית. יועץ משפטי יכול לסייע בעצות נכונות בכל עת.

כתבות נוספות באתר: