פסילה בשל פגם בערבות

14/08/2016 | יום ראשון 08:00

מכרז המתפרסם מתוך הגוף המבקש שירות של עבודות מסוימות או רכישת נכסים, כולל בתוכו תנאי סף עבור הגשת ההצעות. בכל מכרז המופץ לציבור ישנם תנאי סף שהינם חובה, שעל המציעים לעמוד באותם תנאים, אחרת ההצעה תיפסל על הסף.

מכרז המתפרסם מתוך הגוף המבקש שירות של עבודות מסוימות או רכישת נכסים, כולל בתוכו תנאי סף עבור הגשת ההצעות. בכל מכרז המופץ לציבור ישנם תנאי סף שהינם חובה, שעל המציעים לעמוד באותם תנאים, אחרת ההצעה תיפסל על הסף. אחד התנאים שבדרך כלל מתקיימים בכל מכרז הוא ערבות בנקאית. המטרות של הערבות הבנקאית הן הבטחת רצינותו של המציע, הרתעת המציע שיחזור מהחלטתו, הוכחת איתנות כלכלית ומניעת תכסיסים שונים כלפי חוקי המכרז. תנאי הערבות בנקאית הוא חלק משמעותי וניכר מהמכרז בשל חשיבותו הרבה. חלק מן המציעים חושבים שאם יגישו ערבות בנקאית גבוהה מידי הצעתם תתקבל באופן סופי. על פניו אכן יש היגיון בדבר, אך, על פי החלטת בית המשפט הצעה שתכלול ערבות בנקאית גבוהה מידי או נמוכה מידי, תפסל. ההסבר לכך הוא הקפדה על דייקנות דרישות המכרז, ובנוסף מניעת שיח אודות הנושא.

סיבות לפסילה

אחת הסיבות הנפוצות ביותר לפסילת מכרז הינה ערבות בנקאית בלתי תקינה. כמעט כל פגם בערבות בנקאית יוביל לפסילת ההצעה. בשנת 2015 נתיבי ישראל פרסמה מכרז שבו דרשה באחד מתנאי הסף ערבות בנקאית ונקבה בסכום מסוים. אחד מן התנאים היו שעל הערבות בנקאית להיות בתוקף מהיום האחרון למועד הגשת ההצעות ועד לתאריך 25.6.2015. אחד מן המציעים הגיש את הצעתו ובה ערבות בנקאית בתוקף בין התאריכים 23-25.6.2016. כלומר ערבות בנקאית בתוקף לשלושה ימים בלבד. יש לציין כי ועדת המכרזים לא הבחינה בטעות שנעשתה, ומי שהיה מספיק פיקח כדי לזהות את הפגם בערבות היה משתתף אחר במכרז. ועדת המכרזים מיד דחתה את ההצעה אפילו בהנחה שמדובר בטעות שנעשתה בתום לב.

תיקון ערבות בנקאית

ערבות בנקאית שאינה תקינה ואשר גרמה לפסילה, לא ניתנת לתיקון לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות. לכן, יש צורך בעיון מעמיק בהצעות שהוגשו על מנת למנוע פסילה בעקבות טעות שהיתה ניתנת לתיקון.

ערבות מטיבה

רבים מן המציעים חושבים כי במידה ויגישו ערבות בנקאית טובה יותר למשל, סכום גבוה מידי או תוקף ארוך יותר, סיכוייהם לזכייה יהיה גדול יותר. אנו בגובו כאן בשבילכם על מנת להעשיר את הידע שלכם בתחום המכרזים ולהגדיל את הסיכויים שלכם לזכייה. על מנת להסביר לכם את חשיבותה של הערבות בנקאית, נציין כי ערבות בנקאית הסוטה מן התנאים תיפסל גם אם ההצעה מטיבה עם המזמין וגם אם היא כוללת תנאים טובים יותר.

כתבות נוספות באתר: