מכרז ממשלתי- איך זה עובד?

20/07/2016 | יום רביעי 08:00

המכרזים הממשלתיים מתפרסמים מאותו גוף ציבורי מפרסם, החייב על פי חוק להזמין הצעות לעבודות על פי שיטת מכרז.

המכרזים הממשלתיים מתפרסמים מאותו גוף ציבורי מפרסם, החייב על פי חוק להזמין הצעות לעבודות על פי שיטת מכרז.
לאחר אישור פרסום המכרז ובנייתו על ידי עורך המכרז, ועדת המכרזים מפרסמת את המכרז בערוצי תקשורת שונים כמו עיתונות, אינטרנט וכדומה.
זהו השלב בו מגיש ההצעה מתחיל לחפש ולאתר מכרזים המתאימים לתחומו. לאחר פרסום המכרז ומציאתו ניתן לעיין במסמכי המכרז על מנת לבדוק האם הנך עומד בכול תנאי הסף ההכרחיים, יש לציין כי רכישת מסמכי המכרז כרוכה בתשלום הנקבע מראש במסמכי המכרז.

התנהלות על פי מסמכי המכרז
 
מכרזים ממשלתיים המתפרסמים באופן פומבי כוללים בין היתר מסמכי מכרז אשר תפקידם להנחות את מגיש ההצעה לדעת מהם המסמכים הנדרשים ממנו, מהו אופי העבודה, משך תקופת ההתקשרות ועוד.
בין היתר, ישנם סעיפים שהינם חובה ועל מגיש ההצעה להישמע להנחיות המדויקות שמטרתם ותכליתם להביא לידי הזכייה מיוחלת.
במסמכי המכרז ישנם אישורים הנדרשים לצרפם כמו למשל, אישור תאגיד רשום כחוק בישראל, אישורי הנהלת חשבונות והתנהלות כספית, אישור רואה חשבון ועוד. כול המסמכים המתבקשים הינם בהתאם להנחיות.
בחלק מן המכרזים ישנו סעיף המתייחס לקיום כנס או סיור ספקים הנועד להמחיש למשתתפים במכרז ולהרחיב באופן פרטני על אופי העבודה, מטרת המכרז ועוד. במסמכי המכרז יפורטו המועד להתכנסות הסיור, המיקום והשעה. מקום ההתכנסות בדרך כלל יהיה באתר העבודה.
בחלק מן הסיורים תתכן אפשרות של הגשת שאלות הבהרה למתמודדים במכרז, אך חשוב לציין שהתשובות עליהן לא יתפרסמו בכנס אלא רק בכתב או במייל, מה שהוחלט על ידי ועדת המכרזים.
כמו כן, עורך המכרז יפרסם אפשרות להגיש את שאלות ההבהרה ללא התקיימות כנס מציעים.
הועדה, תחליט על תאריך אחרון להגשת השאלות ולאחר המועד האחרון לא תתאפשר הגשת שאלות.

הגשת ההצעה

בכול מכרז מתפרסם מועד אחרון להגשת ההצעות ומיקום הנחת המעטפה בתיבה שיועדה לכך.
הגשת הצעה לאחר המועד האחרון תיפסל ולא תתקבל גם אם תהיה ההצעה הטובה ביותר.
בהליך פתיחת ההצעות ובחירת הזוכה נלקחים בחשבון מספר נקודות חשובות כמו למשל המחיר.  אך עם זאת צריך לדעת שההצעה הנמוכה ביותר היא לאו דווקא תהיה ההצעה הנבחרת והטובה ביותר. פרמטרים נוספים הם האיכות ונתונים מיוחדים של העבודה או המוצר, אמינותו, ניסיון ומקצועיות.

הכרזת הזוכה

לאחר שנבחרה ההצעה הזוכה על פי חלק מהפרמטרים שהזכרנו קודם, על הועדה לפרסם במיידי את תוצאות המכרז ולשלוח לזוכה הודעה על זכייתו.
מזמין המכרז מוכרח לפרסם את התוצאות במיידי וללא דיחוי על מנת לאפשר למציעים לעיין ולבדוק את זכויותיהם ולהחליט על צעדיהם.
למשתתף שלא זכה ישנה זכות לעיין בהחלטת הועדה ובמסמכיה כמו למשל בהצעתו של זוכה המכרז, פרוטוקול הועדה או כול מסמך אחר שברצונו לעיין.

כתבות נוספות באתר: