תנאי לא ענייני במכרז

27/07/2016 | יום רביעי 08:00

כאשר בעל עסק רוצה לגשת למכרז, עליו לדעת שכול מכרז המופץ לציבור מורכב ממסמכי מכרז שתפקידם להנחות את מגיש ההצעה בנוגע למסמכים שעליו להמציא, אישורים רלוונטיים ועוד.
החלק העיקרי שעל מגיש ההצעה לקרוא בסקירה הראשונית של המסמכים הוא החלק שבו מפורטים תנאי המכרז אשר בהם עליו לעמוד כמו למשל היקף כספי, סיווג קבלני ועוד בהתאם לסוג המכרז. כשאותו בעל עסק מחפש מכרז המתאים לו מבחינת תנאי הסף, הוא נמצא בחששות רבים מהרגע בו ייתקל בסעיף אשר יפסול אותו לאלתר.

כאשר בעל עסק רוצה לגשת למכרז, עליו לדעת שכול מכרז המופץ לציבור מורכב ממסמכי מכרז שתפקידם להנחות את מגיש ההצעה בנוגע למסמכים שעליו להמציא, אישורים רלוונטיים ועוד.
החלק העיקרי שעל מגיש ההצעה לקרוא בסקירה הראשונית של המסמכים הוא החלק שבו מפורטים תנאי המכרז אשר בהם עליו לעמוד כמו למשל היקף כספי, סיווג קבלני ועוד בהתאם לסוג המכרז. כשאותו בעל עסק מחפש מכרז המתאים לו מבחינת תנאי הסף, הוא נמצא בחששות רבים מהרגע בו ייתקל בסעיף אשר יפסול אותו לאלתר.
התנהלותו הטבעית של המציע היא 'להמשיך למכרז הבא' ולא להתמקד בקריאת התנאים במידה ואינו נמצא מתאים. מבולבלים? אנחנו פה בשביל לעזור לכם!

בואו נדגים ...

ישנו תנאי סף שהוא בדרך כלל הרבה יותר נפוץ מבחינת תנאי סף פסול. ניקח לדוגמה את תנאי סיווג קבלני. ניתן להבחין בקלות בשגיאת בחירת סיווג קבלני אשר מזמין ההצעה מציין במכרז.
סיווג קבלני ג'-3 יכול לענות בקלות על סיווג קבלני ג-2 מבחינת היקף העבודה. איך ניתן להבחין בזה? המכרז יכול לכלול את העבודות יחד עם מחירון, שעל המציעים להגיש את ההצעה מתחתיו או מעליו. המחירון של סיווג קבלני ג-2 הינו לדוגמה עד 8 מש"ח ואילו סיווג קבלני ג-3 עד 5 מש"ח. כך שבעצם סיווג קבלני ג-3 אינו רלוונטי כלל.

איך מבטלים את התנאי?

בכדי 'לתקוף' את התנאי שעליו דיברנו ולבטלו הדבר החשוב ביותר הוא מהירות התגובה, הערעור אמור להיות כתוב על ידי מגיש ההצעה או עורך דין מטעמו ולהישלח באופן מידי למזמין ההצעה. הפנייה אמורה להיות ממוקדת ולהתבסס על ראיות משפטיות. המטרה בסופו של דבר היא שינוי התנאי. יש צורך בבהירות מלאה שבמידה והדבר לא יתוקן תתבצע עתירה לבית המשפט. אנו בגובו ממליצים על מנת לזרז ולייעל את התהליך,  לפנות לעורך דין המתמחה בנושא על מנת לא לבזבז זמן יקר. במידה, ואכן שכרתם את שירותיו של עורך דין מומחה, עליו לפנות יום למחרת ללשכה המשפטית של מפרסם ההצעה לאחר הפניה לשינוי תנאי הסף ולברר האם ישנה תגובה מצידם. במידה והתגובה הייתה שלילית או, לא התקבלה שום תגובה, על עורך הדין לפנות לבית המשפט ולהכין עתירה בהתאם.

מוסר השכל

חשבתם לסמוך על תנאי המכרז של המזמין מבלי לעבור עליהם בצורה קפדנית? חבל לפספס את המכרז על טעות שהינה ברת תיקון, שממילא ניתן וצריך לתקנה. אנו בגובו ממליצים לשים דגש רב מאוד על קריאת מסמכי המכרז, ובפרט, על קריאת תנאי הסף בצורה נכונה. לעיתים, בשל טעות כה קריטית אך פשוטה תמנע מעצמך ומהעסק שלך לזכות במכרז שמן במיוחד.

כתבות נוספות באתר: