העדפת אזורי פיתוח במכרזים

21/11/2016 | יום שני 08:00

כל מגיש שמגיע מאזור עדיפות לאומית כזאת יכול להתמודד במכרז אבל חייב לבדוק אם הוא נכלל בקריטריונים. במקרה וכן, תינתן לו עדיפות בעת קבלת ההצעה. הגשת מכרז על ידו מחייבת הגשת אישורים מתאימים המוכיחים את התאמתו וכדאי להצטייד בהם. האישורים אמורים להתקבל מגופים רשמיים וממומחים ואמורים להיות מוגשים בטופסי המכרז. חשוב לציין, כי אישורים אלו הינם נוספים לאישורים השגרתיים המבוקשים הנדרשים כמו: ערבויות בנקאיות, אישורי ביטוח, אישורים על מחזורים כספיים, אישור עוסק מורשה ועוד. אישורים אלו נדרשים אלא אם נכתב אחרת בגוף המכרז.

מכרזים פומביים מתפרסמים על ידי גופים ממשלתיים, רשויות מקומיות וגופים ציבוריים שונים. כל הגופים הללו מבצעים פרויקטים שונים עבור הציבור ומשלמים עבורם בכסף ציבורי. על מנת שהם ינוהלו באופן חוקי ושקוף נקבעו תקנות רשמיות שנוסחו על ידי מומחים, ועל פיהן הם חייבים להתנהל. השקיפות הכרחית ונותנת שוויון הזדמנויות לכל מגיש, בתנאי, כמובן, שהוא עומד בתנאי הסף ובתנאי המכרז. הממשלה חוקקה תקנות שמטרתן העדפת אזורי פיתוח במכרזים לנותני שירות מוגדרים ואלו נקבעו על פי שיקול דעתה.

הגדרת אזורי פיתוח

אזורי פיתוח הם אזורים אשר הממשלה רוצה לעודד והם כלולים בתוך רשימת המועדפים למכרזים. בתקנות יש סיווג בין "אזור א" ובין "אזור ב", והסיבה לכך ברורה ונובעת מהצורך לחזק את הפריפריה בגלל בעיות כלכליות, ביטחוניות, תעסוקה ועוד אחרות רלוונטיות.  הקריטריונים שנלקחים בחשבון הינם מקום הייצור, מקום מגורי העובדים של אותו עסק או מפעל, מרכיב העבודה בעלויות ייצור המוצר או מתן השירותים וכדומה. יש פירוט מורכב ומפורט המגדיר את כל האלמנטים הנלקחים בחשבון בחישובי העלויות, בסיווג העובדים, בתנאי העסקתם על ידי המגיש ועוד.

קריטריונים להעדפה

כל מגיש שמגיע מאזור עדיפות לאומית כזאת יכול להתמודד במכרז אבל חייב לבדוק אם הוא נכלל בקריטריונים. במקרה וכן, תינתן לו עדיפות בעת קבלת ההצעה. הגשת מכרז על ידו מחייבת הגשת אישורים מתאימים המוכיחים את התאמתו וכדאי להצטייד בהם. האישורים אמורים להתקבל מגופים רשמיים וממומחים ואמורים להיות מוגשים בטופסי המכרז. חשוב לציין, כי אישורים אלו הינם נוספים לאישורים השגרתיים המבוקשים הנדרשים כמו: ערבויות בנקאיות, אישורי ביטוח, אישורים על מחזורים כספיים, אישור עוסק מורשה ועוד. אישורים אלו נדרשים אלא אם נכתב אחרת בגוף המכרז.

שקלול ההצעות

כל מכרז מתנהל על ידי גוף של וועדת מכרזים אשר תפקידה הוא לכתוב את המכרז, להוציאו אל הפועל ולבחור את הזוכה בו. לרוב, המחיר הנמוך הוא הזוכה בתנאי שהמגיש הגיש את המכרז בצורה הנכונה. העדפת זוכה מהפריפריה נעשית לאחר שקלול הצעתו ביחס להצעות אחרות. בכל מכרז יש הנחיות  מפורטות לגבי כל האלמנטים הנלקחים בחשבון. יש מקרים, בהם יועדף זוכה מאזור א' או אזור ב' גם אם הצעתו הייתה זהה לאחרת או אפילו גבוהה ב15% מהמתחרה.

ליווי מקצועי צמוד

קיימים מכרזים מורכבים שבהם מחלקים את העבודה בין מספר קבלנים וכאן ניתנת האפשרות לעושי המכרז לתת עדיפות לספקים מאזורי פיתוח עד גובה מסוים מסכום המכרז. לרוב, חלוקה כזאת ניתנת במכרזי ענק בתחום של בניה, פיתוח תשתיות ועוד. כל מי שרואה עצמו כספק מאזור פיתוח טוב יעשה אם ייעזר במומחים משפטיים, כלכליים ואחרים הבקיאים בהלכות מכרזים פומביים שיש בהם העדפה לאזורי פיתוח. קבלת מכרז כזה מגדילה את הפעילות העסקית החיונית כל כך לעסקים בפריפריה וכדאי לעשות מאמץ לזכות בהם. ליווי מקצועי צמוד יכול לסייע רבות לכל מגיש.  

 

כתבות נוספות באתר: