תנאי סף מקפח

14/11/2016 | יום שני 10:00

תנאי סף מקפח במכרז אחר יגרום למתן עדיפות לעסק שהינו חברה ואז עסקים פרטיים אינם מורשים להשתתף. דוגמא לתנאי סף מקפח נוסף יכולה להיות דווקא בתחום המקצועי. לדוגמא : במכרז לשירותי ניקיון בהיקף גדול במפעל שאין אליו תחבורה ציבורית מסודרת תהיה גם דרישה שלמתמודד יהיה רישיון לביצוע הסעות. על פניו, הדרישה נראית בלתי סבירה ויכולה להפלות מועמדים רבים. נכון הוא, שיש צורך להסיע את העובדים למקום העבודה במרוכז אבל חברת הניקיון יכולה לקנות שירותי הסעה ולא חייבת לספקם בעצמה. על תנאי סף מקפחים ניתן לערער בכתב.

עסקים רבים מבצעים שירותים עבור לקוחות רבים שבאים ממגזרי אוכלוסייה שונים. כל עסק עובד בתנאי תחרות קשים ורוצה לקבל עבודות בכמויות גדולות. אחת הדרכים הטובות והמקובלות לזכייה בעבודות היא באמצעות מכרזים פומביים אשר מתפרסמים על ידי מוסדות ממשלתיים, ציבוריים, ואחרים. מוסדות אלו כפופים להנחיות ממשלתיות המחייבות אותם לפרסם מכרזים שנועדו לכלל התושבים. הם מבצעים שירותים ופרויקטים שנועדו לטובת הציבור ומשלמים עבורם בכסף שאינו פרטי אלא ציבורי.

תנאים שווים למועמדים

מכרזים פומביים אמורים להיות שקופים וכאלו אשר נותנים הזדמנות שווה לכל מתמודד. כמובן שיש תנאי סף מינימאליים אשר נקבעים על פי קריטריונים ברורים שנוסחו על ידי מומחים, ואלו נועדו בעיקר לסנן מועמדים אשר אינם בנויים ומסוגלים לספק שירות הולם לאחר זכייה במכרז. יחד עם זאת, יש מצבים, בהם נקבעים תנאי סף מקפחים, או כאלו שלדעת אחד המתמודדים הפוטנציאליים הם כאלו. תנאי סף כזה משמעותו מתן עדיפות לגורם אחד על פני השני ללא הצדקה והוא משול לאי מתן הזדמנות שווה.

אי סבירות

תנאי סף מקפח יכול להיקבע בגלל טעות, או חלילה, במכוון ואז המכרז יכול להיחשב כתפור. דוגמאות לא חסרות: תנאי סף מקפח יכול להיות קביעת מחזור עסקי מסוים, כלומר, מינימום מחזור שנתי נדרש. הרעיון הוא לקלוט עסק עם מחזור גבוה שהינו בעל תשתית טובה ומוכחת לביצוע עבודות, בעל חוסן כלכלי מתאים ועוד. אלא, שיכול להיות מצב שבו ידרשו עורכי המכרז מחזורים כספיים גבוהים באופן מוגזם לעומת היקף העבודה המוצע. דרישה כזאת איננה בהכרח סבירה ויכולה להגביל מועמדים פוטנציאליים.

תנאים מקפחים

תנאי סף מקפח במכרז אחר יגרום למתן עדיפות לעסק שהינו חברה ואז עסקים פרטיים אינם מורשים להשתתף. דוגמא לתנאי סף מקפח נוסף יכולה להיות דווקא בתחום המקצועי. לדוגמא : במכרז לשירותי ניקיון בהיקף גדול במפעל שאין אליו תחבורה ציבורית מסודרת תהיה גם דרישה שלמתמודד יהיה רישיון לביצוע הסעות. על פניו, הדרישה נראית בלתי סבירה ויכולה להפלות מועמדים רבים. נכון הוא, שיש צורך להסיע את העובדים למקום העבודה במרוכז אבל חברת הניקיון יכולה לקנות שירותי הסעה ולא חייבת לספקם בעצמה. על תנאי סף מקפחים ניתן לערער בכתב.

ייעוץ וליווי

יש צורך להיעזר בשירותי משפטנים בעת הגשת הערעור. הגשתו יכולה להיעשות רק טרם פתיחת המכרז ואמורה להיעשות בצורה נכונה. יועץ משפטי יכול לייעץ לגבי מידת הכדאיות שבהגשת הערעור ולגבי סיכויי הצלחתו, וכן, יכול לנסח את הערעור עבור הלקוח. לעיתים, כדאי שהלקוח יגיש את הערעור בעצמו או לעשותו באמצעות עורך דינו. הגשת מכרז פומבי וטיפול בו מחייב ידע מקצועי לכל אורך התהליך, החל ממציאת המכרז ועד להגשתו, ומוטב לעשות זאת בעזרת גורם מקצועי שמרכז את כל המידע בתחום. זכייה במכרז פומבי נותנת דחיפה לכל עסק וחבל לפספס בגלל חוסר ידע וטעויות אנוש.

כתבות נוספות באתר: